Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 Περιφέρειας ΑΜΘ

Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 Περιφέρειας ΑΜΘ
Στις 24.7.2013, κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Επί της πρότασης έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Κατ αρχήν αρκετοί από τους πίνακες που δίνονται μέσα στην πρόταση είναι πλέον παρωχημένοι καθώς δίνονται στοιχεία για μέχρι το 2011 και σε άλλες περιπτώσεις μέχρι και το 2009. Οι συνθήκες πλέον στην Ελληνική και έχουν αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο και η περιοχή της ΑΜΘ δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτόν τον κατήφορο.


Γίνονται αναφορές σε αρκετά προβλήματα και στρεβλώσεις που υπάρχουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας (όπως για παράδειγμα τις μεταφορές, την εξόρυξη μαρμάρων,  τον τουρισμό, την πρωτογενή αγροτική ) χωρίς ούτε να επισημαίνονται οι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις αλλά και χωρίς να προτείνονται αντίστοιχες λύσεις. Επιπλέον για τον κλάδο του μαρμάρου παραλείπεται το πρόβλημα της αποκατάστασης που αφορούν το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων εξόρυξης μαρμάρου.
Γίνεται αναφορά σε προβλήματα γενικά που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά ούτε στους λόγους που μας οδηγούν σ αυτή αλλά και ούτε σε συγκεκριμένα προβλήματα και χωρίς φυσικά να δίνονται προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων ή τουλάχιστον για κατευθυντήριες προτάσεις που θα οδηγήσουν σε ηπιότερες μεταβολές του κλίματος.
Ενδεικτικό της αδυναμίας να αντιμετωπίσει η εν λόγω Πρόταση το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι ότι προβάλλει τα κοιτάσματα λιγνίτη, τύρφης, πετρελαίου και φυσικού αέριου ως δυνητικά εκμεταλλεύσιμους πόρους την στιγμή που υπάρχει αναγκαιότητα και συμβατική μας δέσμευση ως χώρα για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
Γίνεται αναφορά στην προοπτική εκμετάλλευσης της γεωθερμίας χωρίς να γίνεται αναφορά στους λόγους που έχουν οδηγήσει το θέμα σε εμπλοκή εδώ και δεκαετίες
Προτείνεται ως λύση η αξιοποίηση της βιομάζας των δασών ενώ είναι γνωστό ότι η βιομάζα των δασών είναι πολύτιμος πόρος που βοηθάει στην αναγέννησή τους. Επιπλέον καταστρέφοντας την βιομάζα των δασών θέτουμε σε κίνδυνο άλλες δραστηριότητες (μανιταροσυλλογή, τρουφοσυλλογή οικοτουρισμό και φυσικά αυτή καθαυτή την λειτουργία του δάσους με ότι αυτό συνεπάγεται)
Η Πρόταση επιμένει στον Περιφερειακό Σχεδιασμό για την απορριμμάτων που προβλέπει ολοκληρωμένη με τεχνολογίες και διαδικασίες παρωχημένες.
Παραβλέπονται δηλαδή σημαντικά σημεία της ορθολογικής Διαχείρισης απορριμμάτων όπως Πολιτικές μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων, Πολιτικές επαναχρησιμοποίησης και η Ανακύκλωση (της κομποστοποίησης περιλαμβανομένης). Να σημειωθεί ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση όπως προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός αντιστρατεύεται την ανακύκλωση καθώς πολύτιμες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών χάνονται στην διαδικασία. Επιπλέον χάνονται πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αν ακολουθείτο η Νομοθεσία (με κατεύθυνση την Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και την πολιτική ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ)
Γίνεται αναφορά στα προβλήματα ρύπανσης των ποταμών μας από την και παραβλέπεται τελείως η ρύπανση που προέρχεται από δραστηριότητες που προέρχονται από Ελληνικές δραστηριότητες.
Η Πρόταση προτείνει την επίλυση του προβλήματος της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών χωρίς όμως να προτείνει λύσεις συγκεκριμένες.
Ως Περιφερειακός Συνδυασμός ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ πιστεύουμε ότι χωρίς να αναλύσουμε τις γεννεσιουργές αιτίες ενός προβλήματος δεν μπορούμε να προτείνουμε λύσεις και σαν αποτέλεσμα η εν λόγω Πρόταση καταλήγει σε μία ακατάσχετη διαπιστωσιολογία και ακολουθούν προτάσεις που είναι ασύνδετες με τα υφιστάμενα προβλήματα και απλώς ακολουθούν την πεπατημένη παλαιότερων προτάσεων.
Πέρα από αυτό πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά και εμπλέκονται μεταξύ τους με τρόπο που επιτείνει την άμβλυνσή τους.
Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται καταρχήν μα περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατία που σημαίνει διαβούλευση. Η Διαβούλευση δυστυχώς στην περίπτωση της συγκεκριμένης πρότασης ήταν προσχηματική και στην ουσία δεν λειτούργησε (χωρίς πάντα να φταίει η Διοίκηση γιαυτό) . Οφείλει όμως η Διοίκηση να φροντίζει ώστε να μην είναι προσχηματικές οι Διαβουλεύσεις.
Με την παρούσα πρόταση κρίνεται ο μελλοντικός σχεδιασμός για την πορεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τα επόμενα 7 έτη. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται λοιπόν το θέμα με έλλειψη διάθεσης διαβούλευσης (από όλες τις πλευρές).
Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τις επόμενες γενιές αλλά η λύση του όμως μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία για απασχόληση για δεκάδες οικονομικές δραστηριότητες.
Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να επανασχεδιασθεί με στόχο την εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας και με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή απασχόληση.
Έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί σε συνεργατικές μορφές μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομές ( Βιοτεχνική παραγωγή με συμβολαιακή γεωργία, Παραγωγοί τροφίμων σε συνεργασία με τοπικές τουριστικές μονάδες κ.α.)
Τέλος σε πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να προστεθούν ως δικαιούχοι και άλλα τμήματα της Ελληνική Κοινωνίας και ενδεικτικά στα σημεία :
Θεματικός στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς- Να προστεθεί στους Δικαιούχους και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ
Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνου- Να προστεθούν στου δικαιούχους τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις καθώς και αυτές που έχουν στους σκοπούς τους την προστασία του περιβάλλοντος
Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση βιώσιμης χρήσης των πόρων- Να προστεθούν στου δικαιούχους τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και οι Περιβαλλοντικές και Οικολογικές Οργανώσεις καθώς και αυτές που έχουν στους σκοπούς τους την προστασία του περιβάλλοντος

Tags: , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: