Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ: Παράταση αιτήσεων για τις 101 προσλήψεις της 12Κ/2021 σε υπ. Τουρισμού και Κτηματολόγιο

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (12K/2021) για θέσεις σε Κτηματολόγιο και υπουργείο Τουρισμού — Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει — Όλα τα ενεργά links

Παράταση μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου 2022, δόθηκε για τη προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην προκήρυξη 12Κ/2021 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.).

Αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «Πίνακα κατανομής θέσεων», στήλη «Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα» με τους αντίστοιχους κωδικούς.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ

Οι θέσεις

Ειδικότερα, η προκήρυξη  αφορά σε 59 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στους εξής κλάδους/ειδικότητες:

-Διοικητικού – Οικονομικού
-Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
-Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών)
-Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών)
-Νομικών, ΠΕ Οικονομικού
-Πληροφορικής

Και 42 θέσεις τεχνολογικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) στους παρακάτω κλάδους/ειδικότητες:

-Διοικητικού – Λογιστικού
-Πληροφορικής
-Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Η διαδικασία

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έληγε στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: