Μετά την απόλυση των μαθητών των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις του 2016

Μετά την απόλυση των μαθητών των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις του 2016

Μετά την απόλυση των μαθητών των ΕΠΑΛ οι εξετάσεις του 2016

Πρώτα ενδοσχολικές και μετά πανελλαδικές εξετάσεις θα δώσουν από το επόμενο σχολικό έτος και οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα όσα αναφέρονται σε άρθρο του νομοσχεδίου Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης γνώ-µης του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.

Να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται και σε χωρίο του νόμου 4186.

Παραθέτουμε τα όσα αναφέρει το άρθρο 8 με τίτλο Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελµατικού Λυκείου.

1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών Ε- ΠΑ.Λ., δύο µαθήµατα γενικής παιδείας µε συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο µαθήµατα ειδικότητας µε συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται µε υπουργική απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διεξάγονται, µετά την απόλυση του µαθητή από το Επαγγελµατικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις µπορούν να επαναλαµβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης γνώµης του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015-2016.

Καλόγηρος Βασίλειος

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: