Άσκηση Πυρκαγιάς – Διάσωσης – Εκκένωσης Κτιρίου,στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Άσκηση Πυρκαγιάς   Διάσωσης – Εκκένωσης Κτιρίου,στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
Σας ενημερώνουμε  ότι την Τετάρτη 13 Μαρτίου και περί ώρα 11:00 θα διεξαχθεί προγραμματισμένη  Άσκηση  Πυρκαγιάς – Διάσωσης – Εκκένωσης Κτιρίου, που θα λάβει χώρα στις  εγκαταστάσεις του Βαρδάκειου και Πρώιου Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Παρακαλούμε  όπως παρευρεθείτε για την δημοσιογραφική και τηλεοπτική κάλυψη. Επίσης όπως ενημερώσετε το κοινό μέσο του τύπου.

        Σκοπός της άσκησης είναι η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του εμπλεκόμενου προσωπικού του Νοσοκομείου, η βελτίωση του συντονισμού και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων, η ετοιμότητα, η εξοικείωση καθώς και η απόκτηση εμπειρίας  των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων σε συμβάντα που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς την φύσης τους. Η διαπίστωση της καλής λειτουργίας και επάρκειας των διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού, ο συντονισμός της χρήσης των οπίων συνιστά την αποτελεσματική επέμβαση. Η αξιοποίηση με το βέλτιστο δυνατό τρόπο του ανθρώπινου παράγοντα και του υπάρχοντος εξοπλισμού και διασωστικών υλικών. Ο εντοπισμός αδυναμιών και ελλείψεων και η λήψη κατάλληλων μέτρων προς εξάλειψη αυτών. Τέλος η εμπέδωση του αισθήματος της ασφάλειας και της προστασίας των υπαλλήλων και ασθενών του Νοσοκομείου, σε περίπτωση οποιαδήποτε συμβάντος.

                                                                                          Ο  Διοικητής

                                                                                             Κοκμοτός  Π. Βασίλειος   

                                                                                                     Aντιπύραρχος    

Άσκηση Πυρκαγιάς   Διάσωσης – Εκκένωσης Κτιρίου,στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Tags: ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: