Ποιοι μισθοί χάνουν έως 513 ευρώ λόγω των ασφαλιστικών εισφορών…

Ο «παλιός», μέχρι ήταν «αλλιώς». Μπορούσε να εισπράττει μισθό της τάξεως των 3.000 και 4.000 (μεικτά) αλλά να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για τα 2.432 . (Και) αυτό αλλάζει. Το προνόμιο χάνεται και ο «παλιός» θα γίνει τον ίδιο με τον «νέο». Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε απώλεια μηνιαίου εισοδήματος έως και… 513,37 .
Το μέτρο είχε συμπεριληφθεί στον εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου και τώρα ενεργοποιείται, εξηγεί το money-money.gr. Ήδη στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ εστάλη η σχετική εγκύκλιος από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
• εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην μέχρι 31/12/1992) με εκείνο των «νέων» μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην από 1/1/1993 και εφεξής).
• εισφορές καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας για αποδοχές όχι μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως προέβλεπε το προϊσχύον καθεστώς, αλλά πλέον επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος () αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Για όσους αυτός ο μαθηματικός τύπος φαίνεται ακατανόητος, παραθέτουμε και το αποτέλεσμα: Για ημερήσια απασχόληση το ανώτατο όριο ασφάλισης, ορίζεται στα
• 221,742 ευρώ, για διήμερη ασφάλιση στα 443,484 ευρώ (2X221,742) ενώ για μηνιαία ασφάλιση (25 ημερομίσθια) στα 5.543,55 ευρώ.
• Ειδικά για τους οικοδόμους, το ημερομίσθιο ορίζεται σε 266,09 ευρώ (δηλ. 221,742 Χ 1,20%) καθώς ο νόμος προβλέπει προσαύξηση του ορίου κατά 20%.
• Το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων θα εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των εισφορών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2013 και εφεξής. Όσες εταιρείες δεν έχουν ήδη κάνει τις προσαρμογές στους μισθούς των εργαζομένων τους (δεδομένου ότι η εγκύκλιος του ΙΚΑ έχει ημερομηνία 01/03/2013) προφανώς θα χρειαστεί να κάνουν τις κρατήσεις αναδρομικά.
• όπου από γενική ή καταστατική διάταξη προβλέπεται μεγαλύτερο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, αυτό διατηρείται.
• Αντίθετα για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, τούτο εξακολουθεί να ισχύει.
Ειδικότερα, για εργαζόμενο που λαμβάνει 2.500 ευρώ μεικτά, η απώλεια διαμορφώνεται σε 11,8 ευρώ το μήνα, στα 3.500 ευρώ χάνονται 176,18 ευρώ το μήνα και στα 5.000 ευρώ, η απώλεια φτάνει τα 423,68 ευρώ το μήνα.

 

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: