Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013

Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013

Με την προϋπόθεση να παραδοθούν έγκαιρα οι χώροι
Σημαντική πρόοδο σημείωσε η κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου Μορέα το 2012, όπως αυτό αποτυπώνεται στην ετήσια
έκθεση του παραχωρησιούχου. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του 2012
συνεχίστηκε η κατασκευή των υπολειπόμενων τμημάτων ολοκλήρωσης του
αυτοκινητόδρομου, δηλαδή το τμήμα Τσακώνα – , ο κλάδος Λεύκτρο –
Σπάρτη και η συνδετήρια οδός Μεγαλόπολης.

Σχετικά με τη φετινή πρόοδο, επιβεβαιώνει
100% το δημοσίευμα για παράδοση του πρώτου τμήματος του κλάδου
Λεύκτρο-Σπάρτη σε μήκος 29 χλμ. και μέχρι την Πελλάνα το !

Συγκεκριμένα, η πρόοδος του έργου, όπως καταγράφηκε μέσα στο έτος, είναι η παρακάτω:
1. Α/Κ Λεύκτρου – Α/Κ Λογκανίκου 88,82%
2. Α/Κ Λογκανίκου – Α/Κ Πελλάνας 65,11%
3. Πελλάνα – Α/Κ Σπάρτης 60,97%
4. Α.Κ. Μεγαλόπολης 40,28%
5. Παραδείσια –Τσακώνα 49,15% (παραμένει υπό κατασκευή η μεταλλική γέφυρα)
6. Α/Κ Δυτ. Καλαμάτας –Α/Κ Νέδοντα 14,98% 7. Α/Κ Σπάρτης – τέλος περιμετρικής οδού Καλαμάτας 20,17.

Ο υφιστάμενος αυτοκινητόδρομος λειτουργεί
για τα τμήματα –Τρίπολη–Λεύκτρο -Παραδείσια και Τσακώνα
–Καλαμάτα, συνολικού μήκους περίπου 137 χιλιομέτρων. Μέσα στο 2012
είχαμε τα νέα τμήματα Τσακώνα – Θουρία, Παραδείσια-Τσακώνα. Παράλληλα,
είχαμε την λειτουργία των ΣΕΑ Αρφαρών και το Β ́ ΚΕΣ Αρφαρών. 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ 
Κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν
εργασίες σε όλο το μήκος του τμήματος, εκτός κάποιων μικρών τμημάτων της
παραλλαγής Ευρώτα, όπου εκκρεμεί η παράδοση των χώρων εργασίας.

Στο τμήμα υπάρχει δέσμευση αρκετών χώρων,
κυρίως λόγω των εκτεταμένων αρχαιολογικών ερευνών. Τα πρώτα περίπου 12
χλμ. είναι ουσιαστικά ολοκληρωμένα, συμπεριλαμβανομένης της
αντιολισθηράς ασφαλτικής επιστρώσεως. 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013 
Τα τμήματα που προβλέπεται να ολοκληρωθούν το έτος 2013 είναι: 

Τμήμα Τσακώνα-Καλαμάτα 
Για το ανωτέρω τμήμα, ήτοι του υπόλοιπου
τμήματος του αυτοκινητόδρομου Α/Κ Θουρίας (είσοδος Καλαμάτας)–τέλος του
Έργου (περιμετρική Καλαμάτας), μήκους περίπου 11,5 χλμ., προβλέπεται η
συνέχιση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έως το τέλος του 2013.

Η πορεία και η ολοκλήρωση εξαρτάται από
τη διαθεσιμότητα των χώρων εκτέλεσης του έργου και, εφόσον οι χώροι
παραδοθούν έγκαιρα, θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου
τμήματος στο τέλος του 2013. 

Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη 
Σχετικά με το τμήμα Α/Κ Λογκανίκου –Α/Κ
Πελλάνας (Χ.Θ. 0+000–Χ.Θ.~29+000), μήκους ~ 29 χλμ., αναμένεται η
παράδοση του τμήματος στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2013. Σχετικά με
το τμήμα Χ.Θ. ~29+000 – Χ.Θ. 46+000, συμπεριλαμβανομένου και του 
τμήματος της παραλλαγής του Ευρώτα, προβλέπεται η συνέχιση των εργασιών
και στο υπόλοιπο τμήμα και η ολοκλήρωση εντός του 2013, με την
προϋπόθεση να παραδοθούν οι χώροι και να αποδεσμευτούν σταδιακά όλοι οι
δεσμευμένοι για αρχαιολογικές έρευνες χώροι.

Η πορεία και η ολοκλήρωση του κλάδου
εξαρτάται από την έγκαιρη αποδέσμευση αυτών. Εάν οι χώροι παραδοθούν
έγκαιρα, είναι εφικτή η ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τμήματος στο τέλος
του 2013 και η παράδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του Κλάδου. 

Νέο τμήμα Παραδείσια –Τσακώνα 
Σχετικά με την μεταλλική Γέφυρα Τ4 η
οποία υπολείπεται από το συνολικό τμήμα, προβλέπεται η ολοκλήρωση και η
παράδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του τμήματος, συμπεριλαμβανομένου
του υποτμήματος που περιέχει την εν λόγω Γέφυρα, το φθινόπωρο του 2013. 

Α/Κ Μεγαλόπολης και συνδετήρια οδός 
Προβλέπεται η συνέχιση, η ολοκλήρωση των
εργασιών και η παράδοση στην κυκλοφορία εντός του 2013, εφόσον
παραδοθούν έγκαιρα οι χώροι που υπολείπονται προς παράδοση.

Θάρρος
Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013 Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013 Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013 Τσακώνα – Καλαμάτα, ολοκλήρωση μέσα στο 2013

Tags: , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: