«Το ΔΣ ΕΟΠΥΥ έθεσε το ζήτημα της υπόστασης του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας την υποστήριξη του προς τον ΕΟΠΥΥ».

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη

«Το ΔΣ ΕΟΠΥΥ έθεσε το ζήτημα της υπόστασης του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας την υποστήριξη του προς τον ΕΟΠΥΥ».1. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου κ. Παπαγεωργόπουλου Ελευθέριου μετά από πρόταση του μέλους κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρου, Πρόεδρου του Π.Φ.Σ, ο οποίος έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης το ζήτημα της υπόστασης του και
2. τη διεξαχθείσα μεταξύ των μελών ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει ομόφωνα
(απουσιαζούσης της Κυβ. Επιτρόπου)

- με την θεσμική ιδιότητα των Φορέων που εκπροσωπούν, τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, εκφράζουν την υποστήριξη τους προς τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι νέος θεσμός αι έχει τη θεσμική υποχρέωση να υποστηρίζει την του Ελληνικού λαού, τονίζοντας τα κάτωθι: Έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε τον ΕΟΠΥΥ με βάση το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, την υφιστάμενη Νομοθεσία και να μην εμπλακούμε σε θεωρητικές αναζητήσεις και προβληματισμούς σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ρόλου και της λειτουργίας του. 
Εκφράζουμε τον σκεπτικισμό και την αγωνία μας για τη συζήτηση που έχει αρχίσει όσον αφορά θεωρητικούς προβληματισμούς Ελλήνων και Ξένων τεχνοκρατών για τον προορισμό και τελική μορφή του ΕΟΠΥΥ καθώς και από ορισμένα ΜΜΕ τα οποία αναπαράγουν τα ανωτέρω, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους ασφαλισμένους και εργαζόμενους και τονίζουμε ότι τα μόνα αρμόδια για τη χάραξη της πολιτικής υγείας, η οποία άλλωστε αποτελεί πρωτεύον ζήτημα Κυβερνητικής πολιτικής, είναι τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, δηλαδή η Κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και κανένας άλλος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ακριβές απόσπασμα εκ των επισήμων πρακτικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΕΟΠΥΥ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ ΕΟΠΥΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

IATROI.EU

«Το ΔΣ ΕΟΠΥΥ έθεσε το ζήτημα της υπόστασης του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας την υποστήριξη του προς τον ΕΟΠΥΥ».

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: