Πάτρα: Διακοπή κυκλoφορίας λόγω του έργου της μικρής περιμετρικής

Πάτρα: Διακοπή κυκλoφορίας λόγω του έργου της μικρής περιμετρικής

Από το Τμήμα Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων γνωστοποιείται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γερανείων και Όσσης, έως και τις 26 Οκτωβρίου 2013, στα πλαίσια του έργου της Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών.

Η υπόψη ρύθμιση εγκρίνεται, διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 91411/3228/οικ 05-04-2013 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το υπόψη τμήμα της οδού Αιόλου, δεν θα ανακατασκευαστεί και δεν θα μπορεί να δεχτεί την κυκλοφορία οχημάτων και πρέπει να είναι πεζόδρομος.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι εξάμηνο, διότι κατόπιν προφορικής επικοινωνίας, του Τμήματος Κυκλοφοριακής Ρύθμισης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Πατρέων, με την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η οποία θα είναι και η επιβλέπουσα Υπηρεσία, εκτιμάται ότι μετά από τότε, θα γίνει η εγκατάσταση του αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου της Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, φορτηγών, λεωφορείων κ.λ.π. θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης και όπως αυτή φαίνεται στο από 05-04-2013 απόσπασμα σχεδίου (οριζοντιογραφία σήμανσης) του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με ευθύνη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

xespao

Tags: , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: