ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή

ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή

Ενημερωτική επιστολή σε περίπου 9 χιλιάδες συνταξιούχους του, αποστέλλει ο προκειμένου να ελέγξουν ή να συμπληρώσουν τους αριθμούς Φορολογικού Μητρώου και
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 29
Μαρτίου και σύμφωνα με την διοίκηση του ταμείου, όσοι δεν προσέλθουν θα
βρεθούν αντιμέτωποι με αναστολή της καταβολής στης σύνταξής τους από την
1η Μαΐου.Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ολοκληρώνεται η Απογραφή των Συνταξιούχων του ΟΓΑ με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Το 2013 είναι η χρονιά νοικοκυρέματος των Ασφαλιστικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, στο πλαίσιο αυτό, η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ σε κάθε συνταξιοδοτική παροχή είναι αναγκαία και υποχρεωτική.


Για το σκοπό αυτό ο ΟΓΑ αποστέλλει ενημερωτικές επιστολές σε 9.000 περίπου συνταξιούχους του, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν δηλώσει τον ΑΦΜ ή/και τον ΑΜΚΑ τους ή είναι λανθασμένα καταχωρημένοι στο Μητρώο Συνταξιούχων του ΟΓΑ.
 

Οι συνταξιούχοι που θα λάβουν την ενημερωτική επιστολή του ΟΓΑ θα πρέπει να ελέγξουν αν αναγράφονται στην επιστολή ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους ή αν οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι σωστοί.
 

Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ή δεν είναι σωστοί, θα πρέπει να προσέλθουν έως 29/03/2013 στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας τους, για να δηλώσουν το σωστό ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ προσκομίζοντας:
A) To τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, σε περίπτωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης του ΑΦΜ, 

B) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, σε περίπτωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης ΑΜΚΑ.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος θα πρέπει να απευθυνθούν προηγουμένως σε οπουδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), για να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση ΑΜΚΑ, έχοντας απαραιτήτως μαζί τους, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην επιστολή για την χορήγηση ΑΜΚΑ.
 
Επισημαίνεται ότι, η σύζυγος θα πρέπει να δηλώνει το δικό της ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και όχι του συζύγου της.
 

Τέλος, επειδή δεν θα δοθεί παράταση, μετά την καταληκτική ημερομηνία της 29/03/2013, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ θα πρέπει άμεσα να ανταποκριθούν για την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ. Σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης τους από την 1 Μαΐου 2013.

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ
ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή ΟΓΑ: Συμπληρωματικά στοιχεία συνταξιούχων για την απογραφή

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: