Ο Γεροντόπουλος για τις μειώσεις των συντάξεων των Στρατιωτικών

Ο Γεροντόπουλος για τις μειώσεις των συντάξεων των Στρατιωτικών
Ερώτηση υπέβαλλε ο Έβρου της Άκης Γεροντόπουλος για τις μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων.
Συγκεκριμένα:Με το υπ.αριθ Ν. 4093/2012 που ψηφίστηκε και αφορά την Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 καθορίστηκε όπως:
Η μηνιαία ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 , που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
α. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5%.
β. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%.
γ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15%.
Στον ίδιο νόμο μειώνονται οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών όπως είχαν καθοριστεί με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 50 του ν. 3205/2003 καθώς και ο μηνιαίος βασικός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (875 €).
Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων όπως κωδικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 169/2007 και συγκεκριμένα  με το άρθρο 34 παρ 5 προβλέπεται οτι, σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, ή το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι συντάξεις των στρατιωτικών έχουν υποστεί διπλή μείωση σε σχέση με τους λοιπούς του δημοσίου.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Υπάρχει μέριμνα ώστε να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου η περίπτωση να μην υπολογίζονται τα μερίσματα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων ως αντιστάθμισμα της άδικης διπλής μείωσης;
Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Γεροντόπουλος

Tags: , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: