Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ…

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΟΥΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΩΞΗ...

Δήλωση με την οποία απαντά στην δίωξη που του ασκήθηκε για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες», εξέδωσε ο πρώην υπουργός Πέτρος Δούκας...


Διαβάστε αναλυτικά τη δήλωση

1. Δεν ελέγχομαι γιά παράνομο πλουτισμό! Η παραπομπή στη Δικαστική δεν σημαίνει ότι οι διάφορες υποθέσεις είναι όμοιες, αλλά ότι έχουν κοινό κριτή τη Δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής αποδέχθηκε πλήρως πως δεν υπάρχει ούτε καν υπόνοια παράνομου πλουτισμού μου ή ύποπτης προέλευσης χρημάτων!

2.  Ο έλεγχος αφορούσε τη μείωση του καταθετικού μου λογαριασμού και όχι αύξηση των περιουσιακών μου στοιχείων! Όπως ήδη έχω εξηγήσει αναλυτικά, η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα του ότι μέρος του καταθετικού μου λογαριασμού τοποθετήθηκε σε επενδυτικό και μέρος σε χρηματιστηριακό λογαριασμό. Όλα τα σχετικά παραστατικά είχαν ήδη κατατεθεί στη , πριν καν η Επιτροπή παραπέμψει το θέμα στη Δικαιοσύνη! 
3.  Η Επιτροπή, αλλά και ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών της Επιτροπής, επίσημα διαπίστωσαν ότι οι όλες οι Δηλώσεις μου είναι ορθές, και πως τα Πόθεν Έσχες μου των ετών 2009, 2010 και 2011 βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία.
4.  Η Επιτροπή ζήτησε από τη Δικαιοσύνη να κρίνει εάν και τι κυρώσεις επισύρει η μη έγκαιρη υποβολή των επίσημων αναλυτικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου μου (2 αφότου ήδη είχα πάψει να είμαι βουλευτής), τα οποία όμως όλα είχαν ήδη δηλωθεί στις δηλώσεις των προηγουμένων χρόνων!
5.  Η Δικαιοσύνη ορθά πράττει και ερευνά το θέμα. Περιμένω με εμπιστοσύνη τη κρίση της.
Ναυπενθυμίσω, πως εξαιρώντας την εξαετή μου θητεία ως βουλευτής και , εργάστηκα και εξακολουθώ να εργάζομαι γιά περισσότερα από 28 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σε ηλικία δε 32 ετών είχα ήδη προαχθεί στο βαθμό του Αντιπροέδρου στη Citibank στη ».

Tags: , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: