Ερώτηση για τις αστυνομικές υπηρεσίες του Ν. Έβρου

Ερώτηση για τις αστυνομικές υπηρεσίες του Ν. Έβρου
Προς:-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Η καίρια αλλαγή πολιτικής της Ελληνικής Κυβέρνησης στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, με το «κλείσιμο των συνόρων» (επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ) και με το μεγάλο αριθμό αστυνομικών που αποσπούνται στο Ν.Έβρου γι αυτό το σκοπό, έκανε διαχειρήσιμο το σημαντικό αυτό Εθνικό πρόβλημα.
Παρόλα αυτά έχουν προκύψει θέματα διαχείρισης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής που επιβαρύνουν

την λειτουργία των αστυνομικών διευθύνσεων του Ν.’Εβρου. Με την επίλυση τους θα εδραιωθούν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών  και η ανύψωση του ηθικού των αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή μας.
Η έλλειψη οχημάτων και στις δύο Αστυνομικές Διευθύνσεις λόγω βλαβών αλλά η  καθυστέρηση έγκρισης των απαραίτητων κονδυλίων για την εξόφληση των συνεργείων και την αγορά ανταλλακτικών δημιουργεί προβλήματα στην εκτέλεση της αποστολής των αστυνομικών δυνάμεων.
Σημαντικό θέμα αποτελεί η  πολύμηνη κράτηση ποινικών κρατουμένων στα κρατητήρια , με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες απόδρασης και στάσης.
Επίσης ο αριθμός των αστυνομικών που ασχολούνται με τη των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Μια που δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη της Αστυνομίας αλλά  και άλλων υπηρεσιών όπως  Ο.Τ.Α. , ΕΚΑΒ , κ.τ.λ. Εάν αποδεσμευθούν οι θα μπορέσουν να ασχοληθούν με το πραγματικό τους που είναι η στεγανοποίηση των συνόρων.
Επανερχόμαστε στην πρόταση να μετακινηθούν στον όσοι αστυνομικοί επιθυμούν και έχουν τόπο καταγωγής ή συμφερόντων τον . Επίσης και στην ανάγκη άμεσης κάλυψης όλων των οργανικών κενών των δύο Α.Δ.  .  
Λόγω του μεγάλου αριθμού αστυνομικών που είναι αποσπασμένοι στις υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης των δύο Αστυνομικών Διευθύνσεων, αλλά και στο γεγονός  ότι καθημερινά επιβαρύνονται με περισσότερα ξένα προς την αποστολή της ΕΛ. ΑΣ., το πρόβλημα της αστυνόμευσης  στις αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο του Ν.Έβρου καθημερινά μεγαλώνει.
Τέλος υπάρχει μεγάλη καταπόνηση του προσωπικού από τις συνεχείς μετακινήσεις αλλά και την παρουσία της αστυνομίας σε ήσσονος σημασίας εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του Π.Δ. 391/2001 για τον χρόνο εργασίας, με την μη χορήγηση των προβλεπόμενων ημερήσιων αναπαύσεων αλλά και την πίεση της διοίκησης προς τους υφισταμένους.
         
Ερωτάται ο κ.
Εάν σκέπτεται να λύσει μόνιμα το πρόβλημα κάλυψης των οργανικών κενών του Έβρου, με την μετακίνηση όσων αστυνομικών επιθυμούν ή έχουν τόπο συμφερόντων τον Έβρο.
Πως θα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των αστυνομικών στο Ν.Έβρου;
Πως θα λυθεί το πρόβλημα της υλικοτεχνικής υποδομής;
Ο ερωτών
Κυριάκος Γεροντόπουλος

Tags: , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: