Αθανάσιος Θανόπουλος: Είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται επικεφαλής στο ευρωπαϊκό όργανο της Eurostat

Εξελέγη πρόεδρος του Partnership Group, ομάδα που μεσολαβεί για την αποτελεσματική λειτουργία και την αντιμετώπιση κρίσεων του  Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

Μια τιμητική για τη χώρα μας διάκριση στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα συνιστά η εκλογή του Επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κ. Αθανάσιου Κων. Θανόπουλου ως Προέδρου του Partnership Group.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και για την συγκεκριμένη θέση υπήρχαν τρεις υποψηφιότητες. Στην εκλογή συμμετείχαν με την ψήφο τους οι επικεφαλής όλων των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ είχε ήδη εκλεγεί μέλος του Partnership Group, για διετή θητεία, τον Μάιο του 2021.

Το Partnership Group αποτελεί υψηλού επιπέδου ομάδα, στην οποία υπάρχει περιορισμένη αριθμητικά συμμετοχή από επιλεγμένους επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System — ESS).

Αποστολή του Partnership Group αποτελεί η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, η διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC) και η ανάδειξη των στρατηγικών θεμάτων που χρειάζεται να συζητηθούν στην ESSC. Παράλληλα, λειτουργεί ως η ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.

Ο κ. Θανόπουλος αποτελεί τον πρώτο Έλληνα που εκλέγεται και καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου του Partnership Group, από τη δημιουργία του Group. Και αυτό σε μία καίρια χρονική συγκυρία κατά την οποία το Partnership Group θα κληθεί να προσδιορίσει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Κανονισμού 223/2009, ο οποίος αποτελεί τη βασική νομοθετική πράξη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάδοση των Ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών.

Η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού θα διαμορφώσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η εκλογή του Έλληνα επικεφαλής καταδεικνύει την ηγετική θέση που αποδίδεται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος στην ΕΛΣΤΑΤ, από το 2016, με πρόεδρο τον κ. Θανόπουλο. Η ηγετική αυτή θέση εδράζεται στην αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της προόδου των επίσημων ελληνικών στατιστικών κατά τα τελευταία έτη και στην ικανότητα της ΕΛΣΤΑΤ και του επικεφαλής της να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα κατά το επόμενο διάστημα.

.

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: