Νοσηλευτές ΕΣΥ: «Άνθρακας ο θησαυρός» η αποζημίωση για τη μετακίνηση νοσηλευτών σε άλλη ΥΠΕ

Ημίμετρο και προσωρινή λύση χωρίς αντίκρισμα, και όχι ουσιαστικό μέτρο στήριξης και ενίσχυσης των νοσηλευτών του ΕΣΥ χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ) την τροπολογία του υπουργείου Υγείας με την οποία τους δίδεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο νοσοκομείο αλλά και αποζημίωσης έως 1.200 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται το εξης:

«Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.200 ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η αποζημίωση, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, κατηγορία και κλάδο σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά ΥΠΕ.

Μετά από την ανάρτηση σε κάθε ΔΥΠε του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη ΔΥΠε του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης.

Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά. Με απόφαση του διοικητή της ΥΠε ή με κοινή απόφαση των διοικητών των οικείων ΥΠε, δύναται να μετακινείται και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών».

«Με το εν λόγω άρθρο δημιουργείται η εντύπωση παροχής οικονομικών κινήτρων και άρα οικονομικής ενίσχυσης στους νοσηλευτές, ενώ η πραγματικότητα απέχει μακράν» επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, κ. Γιώργος Αβραμίδης, και προσθέτει πως «η συνεχόμενη μετακίνηση νοσηλευτών, από τη μία υπηρεσία στην άλλη, δεν αποτελεί λύση στήριξης δομών σε προσωπικό, διαιωνίζει και επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα.

Δεν είναι εφικτό να δίνονται τέτοιες ανεφάρμοστες προσωρινές λύσεις στο διαχρονικό πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης που διέπει τις δομές υγείας, σε όλα τα επίπεδα». Καταλήγοντας τονίζει πως η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ ζητει την πρόσληψη μόνιμων νοσηλευτών ώστε να διασφαλίζεται το παρεχόμενο επίπεδο φροντίδας υγείας.

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: