Νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο από το νέο έτος

Με νέο, αναθεωρημένο σύστημα αξιολόγησης, θα κάνει ποδαρικό το νέο έτος στη δημόσια διοίκηση.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα αξιολογικά συστήματα, στο νέο δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στους προϊσταμένους, αντί για τους υπαλλήλους και γίνεται για επιδόσεις με βάση προκαθορισμένη στοχοθεσία σε επίπεδο οργανικής μονάδας. Η βαθμολογία για τους υπαλλήλους έχει καταργηθεί, ενώ οι προϊστάμενοι θα βαθμολογούνται από το 1 έως το 5.

Η διαδικασία εφαρμόζεται για πρώτη φορά και υλοποιείται σε τρία διαδοχικά στάδια ανά έτος με αντίστοιχες συναντήσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου κάθε Ιανουάριο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Το συγκεκριμένο σύστημα αφορά περίπου 200.000 μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους αορίστου χρόνου και 15.000 προϊσταμένους σε Δημόσιο, Αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ και Ανεξάρτητες Αρχές.

Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που θα συμπληρωθούν κατά τη διαδικασία έχουν καθοριστεί με απόφαση που υπέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης.

Για την αξιολόγηση των προϊσταμένων συντάσσονται τα έντυπα «Επίτευξης Στόχων Προϊσταμένου», «Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου», «Σφυγμού Ομάδας» και «Ενιαίου Σφυγμού Ομάδας», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της «Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου».

Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων, προβλέπεται το έντυπο «Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της «Έκθεσης Αξιολόγησης Υπαλλήλου».

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συντάσσεται τόσο για τους προϊσταμένους όσο και για τους υπαλλήλους το έντυπο «Σχεδίου Ανάπτυξης».

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: