Ηλεία: Εγκρίθηκαν οι μελέτες για τις κατολισθήσεις

Ηλεία: Εγκρίθηκαν οι μελέτες για τις κατολισθήσεις

Σημαντικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορά κυρίως την απασχόληση, την και κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την στέγαση, καθώς και άλλες οριζόντιες δράσεις.

Παράλληλα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μαζί με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Θεσσαλίας, έχουν ενταχθεί και σχεδιάσει Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια ως πιλότο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο και ήδη έχει καταρτιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα «μίνι» πρόγραμμα μέχρι και το 2015, το οποίο και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και, μεταξύ άλλων, αποβλέπει στην δημιουργία κτιριακών υποδομών και συνοδευτικών δικτύων σε οικισμούς διαμονής, αναπλάσεις διαφόρων χώρων κ.α., ενώ συζητείται και το θέμα της σίτισης, ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ένα μεγάλο μέρος των Ρομά.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας θέσει ως στρατηγικό της στόχο την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και των κοινωνικών δομών, διεκδίκησε άμεσα την ένταξή της σε πιλοτικό πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στήριξη των ευπαθών ομάδων, που αποτελεί και αιρεσιμότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο» υπογράμμισε ο Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προσθέτοντας πως «κάθε δράση που κάνουμε θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να αποβλέπει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη και βοήθειά μας».

Όπως τόνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήλθε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από ομόφωνη πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας και περιλαμβάνει όσον αφορά τη Στέγαση: τη διαμόρφωση χώρων στους οικισμούς και οριοθέτηση για την τοποθέτηση προκάτ οικιών, τη δημιουργία η βελτίωση του δικτύου υποδομών (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, αποχέτευση, κοινόχρηστοι χώροι), μελέτες για την αδειοδότηση, χωροθέτηση και εγκατάσταση μόνιμων οικισμών και επιδότηση κατοικίας μέσα από οργανωμένο πρόγραμμα συλλογικής δόμησης, καθώς η πολιτική των δανείων σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αναφορικά με την Εκπαίδευση: προένταξη στην προσχολική εκπαίδευση, σχολικές υποδομές, εντατικά τμήματα εκπαίδευσης, Πρότυπου/Πειραματικού δημοτικού σχολείου πιλοτικά στην με τη συνεργασία ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη μείωση της μαθητικής διαρροής, προγράμματα εξασφάλισης σίτισης -ένδυσης και ενημέρωσης για θέματα υγιεινής και καθαριότητας στους τσιγγανοπαίδες, ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες εκτός σχολείου, προγράμματα ένταξης στην εκπαίδευση, κίνητρα για φοίτηση – υποτροφίες μαθητών και στοχευμένα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλωσσάς για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στον ενήλικο πληθυσμό.

Επιπλέον το Π.Ε.Σ. περιλαμβάνει όσον αφορά την Υγεία και την Κοινωνική Προστασία: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ατομική υγιεινή, στοματική υγιεινή γυναικολογικός έλεγχος, προγράμματα πρόληψης , αντιμετώπισης ψυχικών παθήσεων, προγράμματα σeξουαλικής διαπαιδαγώγησης, οικογενειακού προγραμματισμού, αντισύλληψης, ενδυνάμωση και επέκταση ρόλου Ιατροκοινωνικά Κέντρα, «οικογενειακός γιατρός» ανά οικισμό και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων από ψυχοτρόπες ουσίες.

Σε σχέση με την Απασχόληση: Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για απασχόληση Ρομά, δράσεις προώθησης στην απασχόλησης με ποσοστιαία συμμέτοχη Ρoμά, προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης με υποχρεωτική πρόσληψη τμήματος των καταρτιζόμενων, ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας/ τόνωση της τοπικής οικονομίας/δημιουργία συνεταιρισμών και διεύρυνση δραστηριοτήτων ανάπτυξη τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων.

Τέλος όσον αφορά τις οριζόντιες δράσεις, σχεδιάζονται προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για θέματα: παιδικής εργασίας, ενδοοικογενειακής βίας, πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, δικαιώματα του παιδιού και ισότητα των φύλων.

xespao

Tags: , , , , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: