Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος στέλνει νέες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για «φασόν» αξιολόγηση

Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου τα σχολεία καλούνται να καταθέσουν τις πλήρεις εκθέσεις – Η ΔΟΕ έχει στείλει σε δημοτικά και νηπιαγωγεία υποδείγματα – Πολύ λίγα σχολεία έχουν καταθέσει «φασόν» αξιολόγηση, λέει το υπουργείο Παιδείας

Επιμένει η ΔΟΕ στην «φασόν» αξιολόγηση. Με νέες οδηγίες που ανακοίνωσε στους εκπαιδευτικούς, οι συνδικαλιστές ζητούν από τους εκπαιδευτικούς εκ νέου «να επιμείνουν και να καταθέσουν τα ενιαία κείμενα που έχει στείλει η Δ.Ο.Ε., τόσο για την Αποτίμηση, όσο και για τον Προγραμματισμό, χωρίς τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις».

Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας, πολύ λίγα σχολεία έχουν καταθέσει «φασόν» αξιολόγηση, με βάση τις οδηγίες της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ενώ επαναλαμβάνεται ότι η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης στην οποία υποχρεούνται τα σχολεία, η ΔΟΕ είχε στείλει στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία υποδείγματα εκθέσεων αποτίμησης του έργου την προηγούμενη σχολική χρονιά 2020-2021 καθώς και σχέδια δράσης για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το υπουργείο Παιδείας αναμένει έως τις 12 Νοεμβρίου να καταθέσουν τα σχολεία τις πλήρεις εκθέσεις, και σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται εκ του νόμου ποινές.

Ενόψει της ολοκλήρωσης των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης και προγραμματισμού η ΔΟΕ σε νέα ανακοίνωσή της επισημαίνει στους εκπαιδευτικούς ότι «οι σύλλογοι διδασκόντων είναι αυτοί που αποφασίζουν, αποτελώντας το βασικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακάμψει τη συνεδρίαση τους. Από τη στιγμή που ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάσει και αποφασίσει δεν νομιμοποιείται κανένας να προβεί σε αναθέσεις».

Επίσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία τονίζει ότι «όσο το Υ.ΠΑΙ.Θ. βλέπει την ενιαία και αποφασιστική διάθεση του κλάδου να αντιπαλέψει την αντιεκπαιδευτική πολιτική και να υπερασπίσει τη Δημόσια Εκπαίδευση, τόσο προχωράει εκτός από τις απειλές, σε ανυπόστατες φημολογίες, μέσω «καλοθελητών» και ιστοσελίδων που κερδοφορούν εκμεταλλευόμενες την ενασχόλησή τους με την εκπαίδευση, προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα των εκπαιδευτικών και να επιβληθεί το πλέγμα των ρυθμίσεων της κυβέρνησης για την «αξιολόγηση».

Πώς και γιατί καλούν τους εκπαιδευτικούς για κατάθεση «φασόν» αξιολόγησης

Στις συνεδριάσεις, προτρέπει η ανακοίνωση «καταθέτουμε τα ενιαία κείμενα που έχει στείλει η Δ.Ο.Ε., τόσο για την Αποτίμηση, όσο και για τον Προγραμματισμό, χωρίς τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις. Αυτό, όχι γιατί οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δεν είναι ικανοί να σκεφτούν, αλλά ως μέτρο αντίστασης στην επιδίωξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. να αναγκάσει τους συλλόγους διδασκόντων να «παγιδευτούν» στις φόρμες που απαιτεί να συμπληρωθούν με τις αντιδημοκρατικές πιέσεις που ασκεί. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να αποφασίσουν να υιοθετήσουν τα κείμενα αυτά και να τα καταχωρήσουν στο βιβλίο Πρακτικών του συλλόγου διδασκόντων. 

Στην περίπτωση που η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας δεν συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, με στόχο να προχωρήσει, παράνομα, σε αναθέσεις, τότε κάνουμε χρήση του δικαιώματος, βάσει του οποίου το 1/3 των εκπαιδευτικών ζητά τη σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων με συγκεκριμένο θέμα και με ημερομηνία πριν τις 12 Νοεμβρίου. Η Διεύθυνση, τότε, υποχρεούται να συγκαλέσει τον σύλλογο διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση».

Η ΔΟΕ λέει ότι «η απόφαση των συλλόγων διδασκόντων για χρήση των ενιαίων κειμένων δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο παρανομίας. Η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μας προφυλάσσει από οποιαδήποτε παραχάραξη. Αντίθετα, παρανομία είναι η άρνηση αποδοχής στη διαδικασία συζήτησης, τεκμηριωμένου γραπτού λόγου και εμπεριστατωμένης θέσης. Παρανομία αποτελεί η με οποιοδήποτε τρόπο παραχάραξη της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων».

Και η ΔΟΕ καταλήγει λέγοντας: «Στις περιπτώσεις (γεγονός που απευχόμαστε) που η απόφαση του συλλόγου διδασκόντων είναι αντίθετη με τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε., τότε η μειοψηφούσα άποψη μπορεί δικαιωματικά να κατατεθεί στα πρακτικά ως διαφορετική άποψη»..

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: