ΕΕ: Εγκρίθηκαν συμπεράσματα για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας αναφορικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε σχέση με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του ορισμού των βασικών διεθνών εγκλημάτων και των τρόπων ευθύνης που κατοχυρώνονται στο Καταστατικό της Ρώμης. Ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την άσκηση καθολικής δικαιοδοσίας ή άλλων μορφών εσωτερικής δικαιοδοσίας για βασικά διεθνή εγκλήματα και να επιτρέψουν τη στενή δικαστική συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή υποστήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων αφιερωμένων στη διερεύνηση και τη δίωξη βασικών διεθνών εγκλημάτων σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιήσουν την προσφυγική κοινότητα της Ουκρανίας σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης στα κράτη μέλη και θα πρέπει να ενισχύσουν την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων βασικών διεθνών εγκλημάτων σε ποινικές διαδικασίες.

Επιπροσθέτως το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής στο μοντέλο εκ περιτροπής που συντονίζει το ΔΠΔ. Τους ζητεί επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ όπως η Eurojust, η Europol ή η EUAM Ukraine για να ενισχύσουν την επιτυχή έρευνα και δίωξη.

Ζητείται παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει την οικονομική, υλικοτεχνική, τεχνική και ουσιαστική υποστήριξη στα κράτη μέλη και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Η Επιτροπή θα πρέπει από την πλευρά της να συνεχίσει να υποστηρίζει τους εθνικούς και διεθνείς μηχανισμούς διερεύνησης και συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία στο πεδίο της μάχης.

Το Συμβούλιο καλεί τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Eurojust, της Europol, του Δικτύου Γενοκτονίας (Genocide Network) και της EUAM Ukraine, να συνεχίσουν να παρέχουν την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους.

Τέλος, το Συμβούλιο καλεί την Ουκρανία να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης.

.

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: