Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας” – Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης !

Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας”   Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης !

“Θίνες Κυπαρισσίας” – Το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνει
απαγορεύσεις δόμησης, μέτρα – σοκ και αυστηρούς περιορισμούς στη
χερσαία και υδάτινη έκταση Έτοιμο προς υπογραφή, από τον αναπληρωτή Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. Σταύρο
Καλαφάτη, είναι το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός χρήσεων  και
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της
περιοχής «Θίνες Κυπαρισσίας» με κωδικό  GR 2550005 του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Προστατευομένων Περιοχών Natura 2000 των Δήμων Αυλώνα και
Κυπαρισσίας”, το οποίο έχει στη διάθεσή του το «Θ» και περιλαμβάνει μια
σειρά μέτρων, απαγορεύσεων και περιορισμών στην περιοχή από τον ποταμό
Νέδα μέχρι και την

Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης θα
αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει
μετά την παρέλευση διετίας με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος!Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο Υ.Α. που αποκαλύπτει το «Θ», «Σκοπός της Υ.Α.
είναι η προστασία, διατήρηση και της φύσης και του τοπίου,
ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού πόρου σε χερσαία και
θαλάσσια τμήματα της περιοχής “Νότιος Κυπαρισσιακός Κόλπος”, οι οποίες
διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική,
επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγικής τους

Ειδικότερα,
επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σημαντικών και σπάνιων τύπων
οικοτόπων, ιδίων των αμμοθινικών σχηματισμών και των παράκτιων δασών, η
αποτελεσματική προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και η
διατήρηση και διαχείριση των υπόλοιπων απειλούμενων, σπάνιων, ενδημικών
και προστατευόμενων ειδών πανίδας καθώς και χλωρίδας που απαντώνται στη
συγκεκριμένη περιοχή». 

Με την Υ.Α. θεσπίζονται τα όρια της Περιοχής
Προστασίας (Οικοανάπτυξης) και εντός της Περιοχής Προστασίας
οριοθετούνται τρεις επιμέρους ζώνες:
 

Περιοχή Ήπιας Οικιστικής Ανάπτυξης,
Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιοχή Ήπιας Βιοτεχνικής
Ανάπτυξης Γεωργικού Τομέα. Εντός της Περιοχής Προστασίας οριοθετείται
Περιοχή Προστασίας της Φύσης, χερσαία έκταση με την ονομασία “Παράκτια
περιοχή Βουνάκι – Αγιαννάκη – Ελαία”, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου
και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων του
Δήμου Αυλώνα του Νομού Μεσσηνίας. 

Στην Περιοχή Προστασίας της Φύσης
διαχειριστικός στόχος είναι η διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και η
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας με παράλληλη παροχή στο κοινό
δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών
δραστηριοτήτων.Στο Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης περιλαμβάνονται μέτρα, απαγορεύσεις
και περιορισμοί στη δόμηση και σε έργα και δραστηριότητες σε ολόκληρη
την έκταση από τη Νέδα μέχρι την Κυπαρισσία, στη χερσαία και θαλάσσια
περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και την “Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Νότιου
Κυπαρισσιακού Κόλπου” που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE-NATURE No B4-3200/98/442 (Μάρτιος 2002).Οι απαγορεύσεις, τα μέτρα, οι περιορισμοί και οι χρήσεις γης στο φύλλο του «Θ» αύριο Κυριακή.

Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας”   Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ! Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας”   Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ! Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας”   Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης ! Αποκάλυψη «Θ»: “Θίνες Κυπαρισσίας”   Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης !

Tags: , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: