Αγριεύουν οι Κύπριοι για το "πλιάτσικο"

Αγριεύουν οι Κύπριοι για το "πλιάτσικο"Προσφυγή κατά της απόφασης της τρόικας να καταργήσει τις υπάρχουσες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου κατέθεσε ο Κύπρου Χρυσόστομος στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών, Μιχάλη Σαρρή και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου Δημητριάδη προκειμένου να αποσύρει την προσφυγή του.

Κατόπιν της προσφυγής εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο προσωρινό διάταγμα, με το οποίο αναστέλλει μέχρι τις 5 Απριλίου την απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών στην Τράπεζα Κύπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος φέρεται να έχει δηλώσει, ότι δέχεται απειλές από την Τρόικα να αποσύρει την προσφυγή του, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κλείσουν και οι δύο τράπεζες. Προβληματισμός υπάρχει και στην κυπριακή , αν και δεν έχει λάβει επίσημα θέση για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στην προσφυγή κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρεται, ότι είναι παράνομη και συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ατομικού δικαιώματος στην ιδιοκτησία.

Οι δικηγόροι της Αρχιεπισκοπής αναφέρουν ακόμη ότι η απόφαση:

* Είναι παράνομη επίσης, γιατί συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας όπως αυτό προστατεύεται από το Αρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η οποία έχει κυρωθεί με τον Κυρωτικό Νόμο 39/62.
* Είναι ακόμη, σύμφωνα με τους συνηγόρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, παράνομη ή και αντισυνταγματική ως προσκρούουσα στο Αρθρο 23.9 του Συντάγματος και εκδόθηκε κατά παράβαση της εξουσίας που παρέχει ο εξουσιοδοτικός νόμος, ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο στο προσωρινό του διάταγμα αναφέρει ότι ο υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον της έδρας και να αμφισβητήσουν την απόφαση και τότε το Δικαστήριο, έχοντας ακούσει και τις δύο πλευρές θα πάρει την τελική απόφαση.

Μιλώντας σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης ο αρχιεπίσκοπος παραδέχθηκε ότι η προσφυγή του στη Δικαιοσύνη ελλοχεύει τον κίνδυνο κατάρρευσης της Τράπεζας, ωστόσο, επιρρίπτει την ευθύνη για την απόφαση του στον υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τους καλεί να παραιτηθούν.

«Αν υποβάλουν την παραίτησή τους ο υπουργός και ο διοικητής τότε θα αποσύρω την προσφυγή μου, διότι το επόμενο βήμα είναι η τρόικα να θελήσει να καταρρεύσει την Τράπεζα Κύπρου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχιεπίσκοπος.

Μάλιστα ο δικηγόρος του αρχιεσπισκόπου, Κώστας Βελάρης, εξηγεί ότι το διάταγμα του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει τη διαγραφή μετοχών που κατέχονται από περίπου 105.000 μετόχους της Τράπεζας Κύπρου χωρίς καμία προοπτική ανάκτησής τους, ακόμη και σε περίπτωση που το ίδρυμα παρουσιάσει κερδοφορία.

Αναφέρει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tovima, ότι η απόφαση αυτή δεν προβλέπεται στη συμφωνία που επικύρωσε το Eurogroup της Κυριακής και τονίζει: «Η Κεντρική Τράπεζα ενήργησε εν σπουδή, αμελέτητα και χωρίς να λάβει υπόψη περιουσιακά στοιχεία χιλιάδων ανθρώπων», ενώ άφησε και αιχμές κατά του Πανίκου Δημητριάδη λέγοντας ότι κρατούσε το νομοσχέδιο για έξι και πλέον μήνες στο συρτάρι του χωρίς να το επεξεργαστεί.

Αναλυτικά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου:

«Αναφορικά με την μονομερή αίτηση ημερομηνίας 28 Μαρτίου, 2013 που καταχωρήθηκε στην με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο προσφυγή και αφού ακούστηκαν ο κ. Κ. Βελάρης με κ. Αλ. Μαρκίδη, κ. Π. Παναγιώτου, κ. X. Βελάρη και κ. Κ. Κατσαρό, δικηγόροι για την Αιτήτρια

TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ όπως ανασταλεί και ΔΙΑ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ αναστέλλεται η ισχύς και/ή εκτέλεση και/ή εφαρμογή της απόφασης των Καθ” ων η αίτηση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25/03/2013, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος I, Κ.Δ.Π. 93/2013 αναφορικά με την Πώληση Εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, στο μέτρο που αφορά την ακύρωση μετοχών της Αιτήτριας, μέχρι εκδίκασης της Προσφυγής και/ή μέχρι εκδόσεως νεοτέρας Διαταγής του Δικαστηρίου.

Οι Καθ” ων η αίτηση δύναται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στις 5 Απριλίου, 2013 και ώρα 8:30 π.μ. και να δείξουν λόγο γιατί το παρόν διάταγμα να μην συνεχίσει να ισχύει.

Η αίτηση εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής βασίζεται σε σειρά Κανονισμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σε σειρά νομικών σημείων. Όπως:

1. Η επίδικη διοικητική απόφαση είναι έκδηλα παράνομη καθ” ότι, μεταξύ άλλων:

1.1. Αντίκειται στο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά στα Άρθρα 23.1, 23.2 και 23.4 αυτού.

1.2 Αντίκειται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά στο Άρθρο 23.9 αυτού.

1.3 Αντίκειται στο Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, και η οποία έχει κυρωθεί με τον Κυρωτικό Νόμο 39/62.

1.4 Εκδόθηκε καθ” υπέρβαση και/ ή κατά παράβαση της εξουσίας που παρέχει ο εξουσιοδοτικός νόμος, ήτοι ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος, Ν. 17(Ι)/2013, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά του άρθρου 3(2) (ζ) του νόμου.

1.5 Τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 9 και 13 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, Ν. 17(Ι)/2013, στα οποία βασίστηκε η έκδοση της επίδικης απόφασης δεν προνοούν περίπτωση ακύρωσης του μετοχικού κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος.

.1.6 Δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 7(1) του Νόμου 17(Ι)/2013 για την έκθεσης για την τρέχουσα κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος προτού αυτό τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

1.7 Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ελήφθησαν, ελήφθησαν ερήμην του Διοικητικού

Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, και χωρίς να έχουν τεθεί ενώπιων τους

οποιαδήποτε στοιχεία, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να απαντήσουν.

1.8 Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η αρμόδια εποπτική αρχή και η αρχή

εξυγίανσης συμπίπτουν στο ίδιο , ήτοι την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

έχουν παραβιαστεί βασικές αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.

2. Η επίδικη απόφαση προκαλεί ανεπανόρθωτη στην Αιτήτρια καθότι με την επίδικη απόφαση μια επένδυση εκατομμυρίων Ευρώ, χάνεται και/ ή διαγράφεται και/ ή δημεύεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Τα γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η παρούσα αίτηση, εκτίθενται στην συνημμένη ένορκο δήλωση του κ. Δήμου Δήμου, από τη Λευκωσία, οικονομικού διευθυντή της Αιτήτριας».

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: