Ποιοι καλούνται για "ανάκριση" στις Δ.O.Υ.

Ποιοι καλούνται για "ανάκριση" στις Δ.O.Υ.

Στο «» των εφοριών μπαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Με εγκύκλιο του Οικονομικών διευκρινίζεται ότι από έλεγχο θα περνούν όσοι επαγγελματίες θα θεωρούνται ως ύποπτοι φοροδιαφυγής και θα διαθέτουν τραπεζικές καταθέσεις άνω των 200.000 που πιστώθηκαν στον λογαριασμό τους το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις, θα περνούν από «ιερά εξέταση» όσες έχουν στους λογαριασμούς τους συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών που ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ κατά το προηγούμενο έτος.

Η διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι τράπεζες θα πρέπει να παραχωρήσουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) τα στοιχεία πελατών τους που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες. Παράλληλα ενδέχεται θα ζητηθεί η προσκόμιση στοιχείων και για συνδικαιούχους.

Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά του 2011 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στη ΓΓΠΣ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενώ εκείνα που αφορούν στο 2012 θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Στη συνέχεια, για τα επόμενα έτη, η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται μέχρι τις 30 Απριλίου.

Η ΓΓΠΣ εν συνεχεία θα προχωρά σε διασταυρώσεις, με βάσει τα δεδομένα που θα έχει στην κατοχή της και τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων, ώστε να εντοπίσει τυχόν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων.

Η διαδικασία αποστολής στοιχείων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με βάση τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ

Ελεύθεροι επαγγελματίες

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) Επώνυμο
4) Όνομα
5) Πατρώνυμο
6) Ημερομηνία Γέννησης (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος)
7) Υπηκοότητα
8) Είδος πιστοποιητικού (Αρ. Δελτίου ταυτότητας, Αρ.Διαβατηρίου − εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
9) Επαγγελματική δραστηριότητα.
10) Διεύθυνση.
11) Τηλέφωνο (εφόσον υπάρχει στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
12) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
13) Ονοματεπώνυμο συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στο λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος).
15) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
16) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια ).
17) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.

Νομικά Πρόσωπα

1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.
3) Επωνυμία.
4) Διεύθυνση.
5) Νομική Μορφή.
6) Α Ενεργοί Νόμιμοι εκπρόσωποι (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.).
8) Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα).
9) Συνολικές καταθέσεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται καταθέσεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
10) Συνολικές αναλήψεις μετρητών εκάστου έτους, στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (εξαιρούνται αναλήψεις μετρητών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).
11) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά την 1/1 εκάστου έτους.
12) Συνολικό Υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 εκάστου έτους.
13) Πιστώσεις εκάστου έτους στο σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών και επιταγών ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα).

Πηγή: zougla

xespao

Tags: , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: