Τι θα συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία αρχείου

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 -Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

-Επερωτήσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Θέμα 1ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση επιτροπών  από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκη για το έτος 2016 :

Ι)  Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/2000), χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων ή μη των ακτών.

IΙ)  αρ. 20 Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ 444Β/1999) άρθρο 35,για την εξέταση αιτημάτων ενδιαφερομένων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

ΙΙΙ)  αρ. 20 Γ.Λ.Κ. (ΦΕΚ 444Β/1999) παρ. 2 άρθρου 10 και εδάφιο γ΄ παρ. 2 άρθρο 35, για τον καθορισμό των ορίων κατοικημένων περιοχών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 224/2015 της 16ης/30-11-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ως προς τον τίτλο του έργου Networking of SME’s from creative industries in cross border region με ακρωνύμιο PARK και κωδικό P3-003-2014 Δράση 3.2 «Ανακαίνιση ορόφου κτιρίου στο Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 2 της Π.Κ.Μ. ( πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.)».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 108/2015  απόφασης της  8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.  του έργου με τίτλο: Καθαρισμός ρεμάτων και ενίσχυση αναχωμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας, συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € (Με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 4ο: 2η τροποποίηση της αρ. 107/2015 απόφασης της 8ης/20-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ με θέμα «Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων αποκατάστασης ζημιών εκτάκτων αναγκών στην Π.Κ.Μ (όσον αφορά τις Π.Ε. Πέλλας και Π.Ε. Ημαθίας).

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 88/2015 απόφασης της 6ης/5-5-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. ως προς τον τρόπο δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ν. Φώκαιας – Αθύτου (θέση Βόθωνας) λόγω ολίσθησης – καθίζησης επιχώματος από καταστροφικές πλημμύρες Δεκεμβρίου 2015 συνολικού προϋπολογισμού 298.000,00 €.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 6ο: Τρόπος δημοπράτησης έργων Π.Ε. Χαλκιδικής. (σχετ. 547408/4464/15-12-2015).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 7ο: Τρόπος δημοπράτησης των έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής:

1.Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Ολυμπιάδας-Σταυρού λόγω ολίσθησης των επιχωμάτων, εξαιτίας της πλημμύρας του Οκτωβρίου του 2014 προϋπολογισμού 100.000,00 €.

2.Αποκομιδή φερτών υλικών-κορμών και δέντρων,λόγω πλημμυρών Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015 από κοίτες ρεμάτων Δ.Δ Ιερισσού (Κοκκινόλακας κλπ) προϋπολογισμού150.000,00€.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της υπ. αρ 211/2015 απόφασης της 14ης/29-10-2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. που αφορά την πρόσληψη πέντε ατόμων ειδικότητας ΥΕ φυλάκων για τη φύλαξη και λειτουργία των φραγμάτων ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 10ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ΄ τρίμηνο έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2016.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 12ο: 15η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 13ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας. (σχετ. : α) 524797/5311/7-12-2015 και β) 535838/5490/14-12-2015).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 14ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. (σχετ. : 551758/6192/17-12-2015).

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 15ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Σερρών (σχετ. : 540764/6719/10-12-2015).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Δίου-Ολύμπου και Δήμου Κατερίνης συνολικού προϋπολογισμού: 129.991,00 € (Με Φ.Π.Α.).

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 17ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Σερρών 2015-2018 στο Στρυμονικό κόλπο μεταξύ του Α.Π.Θ. και της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 18ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Business environment for economic sustainability in cross-border region Strumica-Kicevo-Kilkis (Επιχειρηματικό περιβάλλον για τη βιώσιμη οικονομία στη διασυνοριακή περιοχή Στρώμνιτσα-Κίτσεβο-Κιλκίς) και ακρωνύμιο “Business Circle S-K-K” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Π.Γ.Δ.Μ. 2007-2013”.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 19ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Κ.Μ έτους 2016.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

typosthes.gr-topika

Tags:
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: