Τι πρέπει να ξέρετε για να κάνετε τη μεταβίβαση αυτοκινήτου με ένα κλικ-Βήμα βήμα η εφαρμογή MyAuto

Με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή θα γίνεται πλέον η  Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχημάτων μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr. ‘Άλλο άρθρο https://now24.gr/metabibasi-autokinitou-me-ena-klik-ti-einai-i-nea-upiresia-myauto/

 Τι πρέπει να ξέρει ο πωλητής:

– Εισέρχεται στο drivers-vehicles.services.gov.gr με δύο επίπεδα ταυτοποίησης, δηλαδή αρχικά με τους κωδικούς του στο Taxisnet και κατόπιν με κωδικό μιας χρήσης (OTP — One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

– Επιλέγει το όχημα που επιθυμεί να μεταβιβάσει και την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία.

– Εισάγει τον ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή.

Αμέσως μετά, η πλατφόρμα θα αποστέλλει ειδοποίηση με SMS και e-mail στον αγοραστή. Αφού ο τελευταίος ταυτοποιηθεί στην πλατφόρμα και αποδεχτεί τη συναλλαγή, η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται, με τον πωλητή να λαμβάνει σχετική ειδοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης, ο αγοραστής θα εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Όλη η νέα διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf.

Ο κ. Χριστόπουλος πρόσθεσε ότι στόχος μας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα «να μετρήσουμε μέσα από το παρατηρητήριο της γραφειοκρατίας και το όφελος που προκύπτει από αυτή τη νέα απλούστευση και ψηφιοποίηση διαδικασίας».

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας

 1. Αυτοματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων μεταβίβασης.
 2. Καταργείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών.
 3. Καθιερώνεται η ψηφιακή βεβαίωση, με την οποίο ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα.
 4. Ο πωλητής αποδεσμεύεται από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία.
 5. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ελέγχου της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο.
 6. Ενισχύεται η διαφάνεια και εξασφαλίζεται η πρόσβαση του αγοραστή σε όλα τα στοιχεία του προς πώληση οχήματος (αριθμός πλαισίου, ημερομηνία πρώτης άδειας, ημερομηνία εισαγωγής στη χώρα).

Η νέα διαδικασία αποτελεί κομμάτι του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Όλες οι πληροφορίες γύρω από το όχημα θα αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, τα δικαιολογητικά που καταργείται η προσκόμισή τους είναι:

– Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ)

– Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

– Υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις

Συχνές ερωτήσεις για την Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχήματος

 1. Πώς μπορώ να κάνω μια ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος;

Η ψηφιακή διαδικασία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας drivers-vehicles.services.gov.gr. Ο πωλητής και ο αγοραστής πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τους Τaxisnet και να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

 1. Ποια οχήματα αφορά;

Η ψηφιακή διαδικασία αφορά επιβατικά και δίκυκλα Ι.Χ. οχήματα των οποίων η κυριότητα ανήκει αποκλειστικά (100%) σε ένα φυσικό πρόσωπο και πρόκειται να μεταβιβαστούν κατά 100% σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση.

– Να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

– Να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα να μην έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων ετών).

– Να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος ή, σε περίπτωση που υπάρχει, να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στον τρέχοντα ιδιοκτήτη.

– Να μην υπάρχει καταχωρισμένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).

– Να μην υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.

 1. Ποια είναι τα βήματα της ψηφιακής διαδικασίας;

Μπορείτε να ανατρέξτε στο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση drivers-vehicles.services.gov.gr/content/manual-mv.pdf.

 1. Γιατί χρειάζεται να είμαι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ);

Η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) διασφαλίζει την εγκυρότητα και τη συσχέτιση του αριθμού κινητού τηλεφώνου με τον κάτοχό του και, επομένως, παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Έτσι, κατά την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης απαιτείται η αποστολή κωδικού μιας χρήσης στο κινητό σας, που θα χρησιμοποιηθεί ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης.

 1. Χρειάζεται να επισυνάψω κάποιο δικαιολογητικό στην ψηφιακή αίτηση;

Όχι. Όλα τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων με τα μητρώα των φορέων του Δημοσίου. Διευκρινίζεται ότι κατά την παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας από την επιλεγμένη υπηρεσία Μεταφορών, ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος (βλ. σχετικά ερώτηση 8).

 1. Η υποβολή της ψηφιακής αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας ολοκληρώθηκε. Μπορεί ο αγοραστής να ασφαλίσει και να κυκλοφορήσει το όχημα;

Ναι. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας, χορηγείται στον αγοραστή μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος. Με τη βεβαίωση αυτή, ο αγοραστής είναι σε θέση να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η συγκεκριμένη βεβαίωση αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες (my.gov.gr) του αγοραστή και του πωλητή.

 1. Πώς παραλαμβάνει ο αγοραστής τη νέα άδεια κυκλοφορίας;

Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και την έκδοση και παραλαβή της νέας άδειας κυκλοφορίας ο αγοραστής θα πρέπει:

– Να καταχωρίσει την έγγραφη συμφωνία των μερών στην οικεία θέση της τρέχουσας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (υπογραφές του αγοραστή και του πωλητή στα αντίστοιχα πεδία που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας).

– Να προσέλθει ο ίδιος (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) εντός 30 ημερών στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών, προσκομίζοντας την τρέχουσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (υπογεγραμμένη και από τα δύο μέρη) και το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

 1. Χρειάζεται ο πωλητής να προσέλθει στην υπηρεσία Μεταφορών για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης;

Όχι. Η φυσική παρουσία του πωλητή δεν είναι απαραίτητη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Τι είναι η νέα υπηρεσία MyΑuto

Το MyAuto αποτελεί νέα ψηφιακή υπηρεσία προς τους πολίτες επιτρέποντας από την άνεση του κινητού ή του υπολογιστή τους να ανακτήσουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα οχήματά τους, όπως είναι διαθέσιμες στα μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Την παρουσίαση της υπηρεσίας ανέλαβε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφέροντας ότι ο πολίτης, ξεκινώντας από την κεντρική ιστοσελίδα gov.gr «myAuto», αποκτάει πρόσβαση στη νέα ψηφιακή υπηρεσία που παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Οι πληροφορίες που αντλούνται είναι:

 1. Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων — ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 4. Εύρεση ασφάλισης οχημάτων. Τα στοιχεία αντλούνται από Μητρώα από το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Η υπηρεσία αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο αυτοκινήτου στον οποίο σταδιακά θα προστίθενται και νέες πληροφορίες.

Να αναφέρουμε ότι παρέχεται σε συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής και υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. — GRNET) φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ψηφιακές δράσεις την τελευταία τριετία

Στο μεταξύ, ο κ. Καραμανλής και ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκαν στις δράσεις την τελευταία τριετία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών για την ψηφιοποίηση και την απλούστευση διαδικασιών για ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων.

Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ακόλουθες ψηφιακές υπηρεσίες:

– Προσωρινή άδεια οδήγησης

– Ανανέωση άδειας οδήγησης

– Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλειας / φθοράς:

– Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου 30.000

– Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

– Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

– Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση επιβατικού ή δίκυκλου ΙΧ

– Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου της Αθήνας

– Σήμα δωρεάν στάθμευσης ηλεκτροκίνητου οχήματος

Τι πρέπει να ξέρετε για να κάνετε τη μεταβίβαση αυτοκινήτου με ένα κλικ-Βήμα βήμα η εφαρμογή MyAuto gr.

now24.gr-auto

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: