Τι αλλάζει για δημοσίους, υψηλοσυνταξιούχους και ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ από την Πρωτοχρονιά

Με τρεις… καθυστερημένες εγκυκλίους που εκδόθηκαν χθες, Δευτέρα, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου αποσαφηνίζονται αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2017.

α) στις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το 2017 καθώς αλλάζει η βάση υπολογισμού των εισφορών τους με αποτέλεσμα να μειωθούν οι καθαρές αποδοχές τους β) στα πλαφόν των υψηλοσυνταξιούχων στο δημόσιο γ) στη διπλή ασφάλιση των γιατρών, μηχανικών και δικηγόρων.

Αναλυτικότερα:

1) Οι κρατήσεις για την κύρια σύνταξη (6,67%) των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνονται πλέον επί των αποδοχών που λαμβάνει ο υπάλληλος σήμερα και όχι επί των αποδοχών του Οκτωβρίου 2011. Εξαιρούνται τα ειδικά μισθολόγια (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κλπ).

Στην πράξη ακόμη και αν δεν υπάρξει αλλαγή στις ονομαστικές αποδοχές των υπαλλήλων, θα υπάρξει αύξηση της παρακράτησης και κατά συνέπεια μείωση του τελικού ποσού που θα λαμβάνουν κάθε μήνα. Χαμένοι από τη νέα ρύθμιση βγαίνουν οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ειδικά όσοι έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι θα υποστούν μειώσεις έως 20 ευρώ το μήνα στις καθαρές αποδοχές τους από 1/1/2017.

Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος λαμβάνει επίδομα ευθύνης η μείωση μπορεί να φτάσει και τα 60 ευρώ. Κερδισμένοι από τις νέες κρατήσεις είναι υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) καθώς οι εισφορές που θα καταβάλλουν θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993) θα πρέπει να υπολογίσουν τις εισφορές τους επί του βασικού τους μισθού, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (για υπαλλήλους ΟΤΑ) όπως ισχύουν. Οι νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993) υπολογίζουν εισφορές επί του βασικού τους μισθού και των επιδομάτων οικογενειακών, θέσης ευθύνης, παραμεθόριων περιοχών και ανθυγιεινής εργασίας.

Αν οι αλλαγές δεν καταστεί δυνατό να εφαρμοστούν από 1/1/2017 οι νέες εισφορές θα υπολογιστούν αναδρομικά, όποτε κι αν εφαρμοστούν, από τον Γενάρη.

  1. Το νέο πλαφόν για τους υψηλοσυνταξιούχους του Δημοσίου ορίζεται στα 1.767 ευρώ καθαρά για κάθε ατομική σύνταξη και 3.000 ευρώ καθαρά για το συνολικό εισόδημα από συντάξεις. Οτιδήποτε υπερβαίνει αυτά τα ποσά «κουρεύεται» αναδρομικά από 1/6/2016 και τα ποσά που έχουν πάρει «αχρεωστήτως» οι συνταξιούχοι όλους αυτούς τους μήνες θα πρέπει να παρακρατηθούν σε δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Παράδειγμα 1

Βασική σύνταξη 4.406,01Συν Πρόσθετες παροχές (επιδόματα κλπ) 207,00Μείον οι μειώσεις της σύνταξης με βάση τους νόμους 4024/2011, 4051/2012, 4093/20121.419,90Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000 ευρώ3.193,11Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης830,35Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου2.362,76

Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 3.193,11ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000 ευρώ, δηλαδή το ποσό των 1.193,11 ευρώ (3193,11 – 2.000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000 ευρώ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120 ευρώ (2000 * 6% = 120ευρώ) και επί του υπολοίπου ποσού των 1.880 ευρώ (2.000 – 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8 ευρώ (1880 * 6%).

  1. Με την τρίτη εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για την παράλληλη ασφάλιση γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ) ενώ συγχρόνως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Δημοσίου, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Εάν οι ασφαλισμένοι επιλέξουν να καταβάλλουν προαιρετικά δεύτερη ασφαλιστική εισφορά, το ύψος αυτής διαμορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών. Σύμφωνα με ειδικούς της ασφάλισης με την προαιρετική ασφάλιση θα λάβουν μειωμένη σύνταξη, καθώς η δεύτερη σύνταξη δεν θα περιλαμβάνει την εθνική σύνταξη (384 ευρώ) αλλά μόνο το ανταποδοτικό κομμάτι που θα αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλαν.

Οι παλαιοί ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993) θα ευνοηθούν -κατά κανόνα- ως προς τις υποχρεωτικές εισφορές, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν από 1/1/2017 μικρότερα ποσά, αλλά ταυτόχρονα θα χάσουν -όσοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31/12/2016- τη δεύτερη σύνταξη. Αντ’ αυτής θα λάβουν την προσαύξηση που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου επί της ανταποδοτικής τους (για κάθε έτος επιπλέον εισφορών ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς). Αντίθετα όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν προαιρετικά από 1/1/2017 την διπλή ασφάλιση, θα διασώσουν το δικαίωμα στην δεύτερη σύνταξη, αλλά θα πάρουν μειωμένη σύνταξη ( χωρίς την εθνική) ενώ θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι την θεμελίωσή της υπέρογκες εισφορές, επιπλέον 20%.

Για παράδειγμα:

-Μηχανικός Δημοσίου, ασφαλισμένος και διορισμένος μέχρι 31/12/1992, υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση Δημοσίου και ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Μέχρι 31/12/2016 πληρώνει για ασφάλιση Δημοσίου 6,67% επί του μισθού του 2011 και για ΤΣΜΕΔΕ 6,67% επί ασφαλιστικών κλάσεων. Από 1/1/2017 θα καταβάλλει υποχρεωτικά μία εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 6,67% επί των σημερινών αποδοχών του. Εάν επιλέξει προαιρετικά δεύτερη εισφορά, το ύψος της διαμορφώνεται σε 20% επί των αποδοχών.

protothema.gr

ellada

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: