Συνεργασία Anheuser-Busch InBev, BMW Group, Bosch, Microsoft και ZF στην επέκταση της ανοικτής πλατφόρμας

Η Ανοικτή Πλατφόρμα Παραγωγής (OMP) επεκτείνεται με την προσχώρηση νέων μελών στην επιτροπή συντονισμού και τη δημιουργία νέων ομάδων εργασίας. Η OMP είναι μία σύμπραξη που ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την επιτάχυνση καινοτομιών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα μέσω δια-βιομηχανικής συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και δεδομένων και πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Η OMP ιδρύθηκε υπό την ομπρέλα του Joint Development Foundation, που αποτελεί τμήμα του Linux Foundation. Τα ιδρυτικά μέλη BMW Group και Microsoft καλωσορίζουν τις εταιρείες Anheuser-Busch InBev (AbInBev), Bosch Group, και ZF Friedrichshafen AG στην επιτροπή συντονισμού. Η επιτροπή συντονισμού της OMP έχει εγκρίνει τη σύσταση ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν με θέματα σημαντικά για τη βιομηχανία, όπως Συνδεσιμότητα IoT (IoT Connectivity), Εννοιολογικά Μοντέλα Δεδομένων (Semantic Data Models), Αρχιτεκτονική Αναφοράς Βιομηχανικού IoT (Industrial IoT Reference Architecture), και Βασικές Υπηρεσίες (Core Services) για ATS (autonomous transport systems).

Κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιομηχανίας

Η επέκταση της ‘έξυπνης’ παραγωγής θα οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης και αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά παράλληλα αναφύονται νέες προκλήσεις. Στο χώρο της βιομηχανίας παραδοσιακά και κατοχυρωμένα συστήματα έχουν δημιουργήσει αποθετήρια δεδομένων καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την κατανόηση και μετατροπή των διαδικασιών. Ως κοινές προκλήσεις σε όλη τη βιομηχανία, συχνά απαιτούν υψηλές επενδύσεις με μέτρια ανταποδοτικότητα σε οποιονδήποτε οργανισμό. Η OMP έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές τους να ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ανεύρεση λύσεων που δίνουν απάντηση σε αυτά τα κοινά προβλήματα. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει ειδικούς από ολόκληρη τη βιομηχανία παραγωγής – μεταξύ των οποίων οι τομείς του discrete manufacturing και του process manufacturing, οι μεταφορές και τα καταναλωτικά αγαθά, ο βιομηχανικός εξοπλισμός κ.ά.

«Στόχος μας είναι φέρουμε τις καινοτομίες σε μεγάλη κλίμακα, να επιταχύνουμε την αποτελεσματικότητα της επένδυσης (time-to-value) και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της παραγωγής, επιλύοντας από κοινού αμοιβαίες προκλήσεις, μέσω μιας ανοικτής κοινοτικής προσέγγισης. Η πλατφόρμα OMP βοηθά τους κατασκευαστές να ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες των δεδομένων τους, να υλοποιούν βιομηχανικές λύσεις ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, και να επωφελούνται από τη συμβολή της βιομηχανίας, διατηρώντας παράλληλα την πνευματική ιδιοκτησία (IP) και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, περιορίζοντας τα λειτουργικά ρίσκα και μειώνοντας τις χρηματοδοτικές επενδύσεις» δήλωσε ο Jürgen Maidl, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Δικτύου Παραγωγής & και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του BMW Group.

Καινοτομία κλίμακας μέσω κοινών μοντέλων δεδομένων και ανοιχτών τεχνολογικών προτύπων

Η OMP λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Joint Development Foundation (JDF). Το JDF αποτελεί τμήμα του Linux Foundation και προσφέρει στην OMP υποδομή και ένα οργανωτικό πλαίσιο για τη δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών και την υποστήριξη ανοιχτών βιομηχανικών προτύπων. Η OMP υποστηρίζει και άλλες συνεργασίες, όπως τα OPC Foundation και Plattform Industrie 4.0, και αξιοποιεί υπάρχοντα πρότυπα της βιομηχανίας, ανοικτές αρχιτεκτονικές αναφοράς και μοντέλα κοινών δεδομένων.

«Μέσω της ανοικτής μεθόδου συνεργασίας, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της OMP, κατασκευαστές θα μπορούν να φέρνουν τα προϊόντα τους στην αγορά ταχύτερα, σε ευρύτερη κλίμακα και πιο αποδοτικά», δήλωσε ο Scott Guthrie, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Cloud & AI της Microsoft. «Λύσεις θα δημοσιεύονται και θα διαμοιράζονται σε όλη την κοινότητα, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, παρόχου ή πλατφόρμας cloud».


BCW 2020

Η καρδιά της OMP: ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων του τομέα παραγωγής

«Με τη συμμετοχή μελών από όλη τη βιομηχανία παραγωγής, το πλαίσιο συνεργασίας και η καρδιά της OMP είναι οι ομάδες εργασίας της. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συμπράττουμε τώρα που οι παραγωγικές εγκαταστάσεις μας γίνονται όλο και πιο συνδεδεμένες και αναζητούμε καινοτόμους τρόπους για να αξιοποιήσουμε τον τεράστιο όγκο παραγόμενων δεδομένων», δήλωσε ο Tassilo Festetics, Γενικός Αντιπρόεδρος Λύσεων στην AB InBev. Οι πρώτες ομάδες εργασίας της OMP θα εστιάσουν σε θέματα όπως IoT Connectivity (Συνδεσιμότητα Internet of Things), Semantic Data Model (Εννοιολογικό Μοντέλο Δεδομένων) , IIoT Reference Architecture (Αρχιτεκτονική Αναφοράς IIoT), και Core Services (Βασικές Υπηρεσίες) για ATS (αυτόνομα συστήματα μεταφορών). Αρχικά, κύριοι τομείς ενδιαφέροντος θα είναι:

IOT Connectivity: Η επιτροπή συντονισμού της OMP θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της βιομηχανίας για τη σύνδεση συσκευών και μηχανών IoT στο cloud. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα βήματα για τη ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής και την αξιοποίηση εφαρμογών IoT συνδεμένων με το cloud. «Σήμερα, έχουν μεγάλη σημασία οι αναλύσεις και οι προβλέψεις, αλλά χωρίς δεδομένα δεν υπάρχουν αναλύσεις και χωρίς συνδεσιμότητα δεν υπάρχουν δεδομένα. Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν εύκολα να συνδεθούν μέσω της OPC Unified Architecture (OPC UA). Όμως η σύνδεση στο cloud συσκευών και εφαρμογών που βρίσκονται στην αγορά εδώ και δεκαετίες εμπεριέχει προβλήματα συμβατότητας, και πρέπει να ξεπεραστούν διάφορα πρότυπα και διεπαφές για τη διασύνδεση αυτών των παραδοσιακών, παλαιών συστημάτων (μέθοδος “brownfield”). Η ομάδα εργασίας IoT Connectivity θα εστιάσει στην παροχή λειτουργιών υψηλού βιομηχανικού επιπέδου και δυνατότητας cloud, για την ενσωμάτωση και διαχείριση συσκευών OPC UA σε περιβάλλοντα υπαρχουσών εγκαταστάσεων», δήλωσε ο Werner Balandat, Επικεφαλής Διοίκησης Παραγωγής, ZF Friedrichshafen AG.

Εννοιολογικό Μοντέλο Δεδομένων (Semantic Data Model): Μία ακόμα ομάδα εργασίας της OMP θα ασχοληθεί με την εννοιολογική μοντελοποίηση δεδομένων: Τα δεδομένα μηχανικής μάθησης και παραγωγής είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Ωστόσο, η διαχείριση δεδομένων σε ένα κοινό format από πολλαπλές πηγές με συνεχώς εξελισσόμενες έννοιες είναι πραγματική πρόκληση. «Τα δεδομένα είναι η πρώτη ύλη για το Industry 4.0 και προϋπόθεση για βελτίωση της παραγωγής με την αρωγή της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στην OMP, δημιουργούμε ένα εννοιολογικό μοντέλο που καθιστά τα δεδομένα κατανοητά και απεικονίζει τις μεταξύ τους συνδέσεις και εξαρτήσεις. Οι χρήστες δεν λαμβάνουν πλέον κρυπτογραφικούς, δυσνόητους αριθμούς και χαρακτήρες, αλλά πληροφορίες σχετικές με την παραγωγή, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτή η εννοιολογική δομή των δεδομένων διασφαλίζει βελτιώσεις σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, με αποτέλεσμα τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) να είναι λειτουργικά σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Dr.-Ing. Michael Bolle, Μέλος Δ.Σ., Robert Bosch GmbH.

Η OMP θα συνεχίσει να επεκτείνεται με την προσχώρηση νέων οργανισμών στο project. Η επιτροπή συντονισμού ενθαρρύνει κάθε είδους κατασκευαστές και προμηθευτές να προσχωρήσουν στην κοινότητα.

Σχετικά με την Open Manufacturing Platform (OMP).

Η OMP είναι μία σύμπραξη που δημιουργήθηκε με σκοπό την επιτάχυνση καινοτομιών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα μέσω δια-βιομηχανικής συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και δεδομένων και πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες. Η OMP ιδρύθηκε υπό την ομπρέλα του Joint Development Foundation. Η πλατφόρμα OMP βοηθά τις επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των δεδομένων τους και να ενσωματώσουν βιομηχανικές λύσεις ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, διατηρώντας την πνευματική ιδιοκτησία τους, περιορίζοντας  τα λειτουργικά ρίσκα και μειώνοντας τις χρηματοδοτικές επενδύσεις, αξιοποιώντας πρότυπα της βιομηχανίας, αρχιτεκτονικές αναφοράς ανοιχτού κώδικα (open source), κοινά μοντέλα δεδομένων, κ.ά.

Συνεργασία Anheuser-Busch InBev, BMW Group, Bosch, Microsoft και ZF στην επέκταση της ανοικτής πλατφόρμας gr.

now24.gr-auto

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: