Στο “μικροσκόπιο” της αξιολόγησης οι υπάλληλοι της Βουλής

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων της Βουλής περνούν από καθεστώς αξιολόγησης, ενώ όλοι θα υποβληθούν και στη «βάσανο» της προσωπικής συνέντευξης.
Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση που αναρτήθηκε στην κοινοβουλευτική διαφάνεια, «αξιολογητές των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικοί προϊστάμενοί τους», ενώ στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο Πρόεδρος της Βουλής, και ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας».
Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι «η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:
1) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσής του κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση,
2) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται,
3) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέστηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται,
4) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης και
5) Τη βαθμολογία του αξιολογουμένου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων».
Τα κριτήρια αυτά είναι: «Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον, δημιουργικότητα. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Αποτελεσματικότητα».
Η βαθμολογία θα ξεκινά από το «0» και θα φτάνει έως το «100» και όπως αναφέρεται «με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι», «με τους βαθμούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς» και «με βαθμούς 0 έως 24 οι ακατάλληλοι για τη θέση». Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η απόφαση να αιτιολογείται και να «στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά δεδομένα». Άγνωστη ωστόσο, παραμένει η τύχη των υπαλλήλων που δεν πληρούν τα κριτήρια και κρίθηκαν «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι».
Η αξιολόγηση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί πριν οι υπάλληλοι περάσουν από τη λεγόμενη «συμβουλευτική συνέντευξη». Σε αυτή καλείται ο υπάλληλος να συζητήσει με τον αξιολογητή τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της αποδοτικής λειτουργίας της οργανικής μονάδας που υπηρετεί.

typosthes.gr-Politiki

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: