Προσλήψεις σε Δήμους: Θέσεις εργασίας χωρίς πτυχίο σε δήμους της βόρειας Ελλάδας, βρείτε την προκήρυξη

Νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Οι συμβάσεις όσων επιλεγούν θα έχουν διάρκεια απασχόλησης οκτώ μηνών.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄+ Ε΄ ή CE Κατηγορίας — με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) — 1 θέση

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων — 1 θέση

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) — 10 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας ΕΔΩ

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: