Προσλήψεις 63 υπαλλήλων στο δήμο Αθηναίων – Ποιους αφορά

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) του δήμου Αθηναίων ανακοίνωσε   τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου  για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ Ιατρών (Γενικής ιατρικής ή παθολογίας) ή ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατρών (άνευ ειδικότητας) – 1 θέση
ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων – 2 θέσεις

ΠΕ Οδοντιάτρων – 1 θέση

ΠΕ Ψυχολόγων – 6 θέσεις
ΠΕ Κοινωνιολόγων – 1 θέση
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 5 θέσεις

ΠΕ Φαρμακοποιών – 1 θέση
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 12 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτών – 4 θέσεις

.

Πηγή: Protothema.gr

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: