Πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με WiFi 2.500 περιοχές σε όλη τη χώρα

Τι ακριβώς είναι το έργο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» και πώς θα εφαρμοστεί

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων θα απολαμβάνουν σύντομα οι κάτοικοι και επισκέπτες σε χιλιάδες περιοχές σε όλη τη χώρα, καθώς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός για το έργο WiFi4GR, που αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων σε 2.500 περιοχές ανά την Ελλάδα, μπαίνει σε τελική ευθεία.

Ήδη τρέχει από τη Δευτέρα η δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο με προϋπολογισμό ύψους 14,74 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μέσω του οποίου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης (25% του προϋπολογισμού)- δηλαδή οι ίδιοι ανάδοχοι να αναλάβουν με πρόσθετο τίμημα, την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών μέσω του δικτύου των σημείων ασύρματης πρόσβασης ή επιπλέον φυσικού αντικειμένου (με προσθήκη σημείων πρόσβασης)- η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να φτάσει στο ποσό των 18,425 εκατ. ευρώ.

Στο κείμενο της διαβούλευσης τονίζεται ότι αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια. Θα παρασχεθεί, στο πλαίσιο του έργου, η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση 2.500 περιοχές στην Ελλάδα

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά.

Έμφαση δίνεται σε χώρους και σημεία:

  • Συνάθροισης κοινού
  • Αναμονής — μετακίνησης
  • Εκδηλώσεων
  • Τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, ενώ η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr.

texnologia

Tags:
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: