Πάτρα: "Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας αξίζει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί"

Πάτρα: "Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας αξίζει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί"

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής με αφορμή το προτεινόμενο Αθηνά το οποίο προωθεί την κατάργηση του Τμήματος καταθέτει τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Λογιστικής του Πάτρας:

Ιδρύθηκε το 1974. Φοιτούν σε αυτό άνω των 1800 ενεργοί φοιτητές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 έχει εφαρμοστεί νέοπρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ολοκληρώσει την μεταβατική περίοδο και έχει αφομοιώσει το σύνολο των ενεργών σπουδαστών του.Είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητα και συνέπεια των σπουδών που προσφέρει. Κάθε χρόνο ένα σημαντικό μέρος των αποφοίτων του συνεχίζει τις σπουδές του σε αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.Έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας σε πανελλήνια κλίμακα και οι απόφοιτοί του γίνονται αποδεκτοί και αναγνωρίζονται από κάθε μελλοντικό εργοδότη και απολαμβάνουν έναν από τους μεγαλύτερους βαθμούς απορροφητικότητας μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.Παρουσιάζει κάθε χρόνο υψηλή μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών και μια από τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ (για το 2012-13 η βάση ήταν 12.132 μόρια, και ήταν το τρίτο κατά σειρά μορίων Τμήμα για το ΤΕΙ Πατρών).Έχει καταξιωθεί ακαδημαϊκά λόγω της ποιότητας και συνέπειας των προσφερόμενων σπουδών αλλά και της ακαδημαϊκής επίδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του.Διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια πληροφορικής σε τεχνολογίες αιχμής όπως συστήματα ERP, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εργαστήρια Στατιστικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής καθώς και λογιστικών εργαστηρίων που περιλαμβάνουν όλη την γκάμα των απαιτήσεων της αγοράς με προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας διαρκώς αναβαθμιζόμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες που εκάστοτε προστάζει η αγορά εργασίαςΣυνεργάζεται διεθνώς με μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS.Έχει ενταχθεί αρμονικότατα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα της Πάτρας με τους υψηλά καταρτισμένους αποφοίτους του.Ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών μας προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Με βάση το σχέδιο ΑΘΗΝΑ οι μελλοντικοί σπουδαστές του Τμήματος από την Αχαΐα θα πρέπει να εγκατασταθούν στο Μεσολόγγι για τις σπουδές τους.Τονίζουμε πως η μεταφορά του Τμήματος στο Μεσολόγγι και η συγχώνευσή του με το εκεί Τμήμα Λογιστικής στερείται τεκμηρίωσης, είναι αντιδεοντολογική και αντιακαδημαϊκή και κοινωνικά επιζήμια.Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας με τα προτεινόμενα του σχεδίου για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας και ζητούμε αυτό να μην εφαρμοστεί. Ζητούμε επίσης να μην διαγραφούν οι κόποι μας και η πολύχρονη προσπάθειά μας ως εκπαιδευτικοί του Τμήματος Λογιστικής. Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας αξίζει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί.

-Η λογιστική ορίζεται συχνά ως η των επιχειρήσεων. Η εκμάθηση της λογιστικής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση και γενικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

-Το τμήμα λογιστικής παρέχει τη μαθησιακή εμπειρία που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συναντά τις ανάγκες των μελλοντικών λογιστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα και παρέχει τη βάση για ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική επαγγελματική αποκατάσταση.

-Το Τμήμα Λογιστικής προσφέρει σύγχρονες και καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια που εξυπηρετούν με τον βέλτιστο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του.

-Η μάθηση λαμβάνει χώρα δια μέσου διαλέξεων, πρακτικών εφαρμογών, εργαστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και πρακτικής εξάσκησης στους χώρους παραγωγής και παρέχεται από εκπαιδευτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα.-Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια του 8ου εξαμήνου οι σπουδαστές κάνουν πρακτική εξάσκηση σε Λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, λογιστικά γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες. Στο τέλος του 8ου εξαμήνου πρέπει να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία η οποία καθοδηγείται από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Επικοινωνία:Προϊστάμενος Τμήματος : Δρ. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος – Αναπληρωτής Καθηγητής , Τηλ. : 2610 369381 , e-mail: gzafeirop@teipat.grΠροϊσταμένη Γραμματείας : Λεμονιά Αγγελοπούλου ,Τηλ. : 2610 369220-1 / 369218 / 369190
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής με αφορμή το προτεινόμενο σχέδιο Αθηνά το οποίο προωθεί την κατάργηση του Τμήματος καταθέτει τα ακόλουθα:

«Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας:

Ιδρύθηκε το 1974. Φοιτούν σε αυτό άνω των 1800 ενεργοί φοιτητές. Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 έχει εφαρμοστεί νέοπρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ολοκληρώσει την μεταβατική περίοδο και έχει αφομοιώσει το σύνολο των ενεργών σπουδαστών του.

Είναι αναγνωρισμένο διεθνώς για την ποιότητα και συνέπεια των σπουδών που προσφέρει. Κάθε χρόνο ένα σημαντικό μέρος των αποφοίτων του συνεχίζει τις σπουδές του σε αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας σε πανελλήνια κλίμακα και οι απόφοιτοί του γίνονται αποδεκτοί και αναγνωρίζονται από κάθε μελλοντικό εργοδότη και απολαμβάνουν έναν από τους μεγαλύτερους βαθμούς απορροφητικότητας μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Παρουσιάζει κάθε χρόνο υψηλή ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων σπουδαστών και μια από τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής στα ΤΕΙ (για το 2012-13 η βάση ήταν 12.132 μόρια, και ήταν το τρίτο κατά σειρά μορίων Τμήμα για το ΤΕΙ Πατρών).

Έχει καταξιωθεί ακαδημαϊκά λόγω της ποιότητας και συνέπειας των προσφερόμενων σπουδών αλλά και της ακαδημαϊκής επίδοσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του.

Διαθέτει εξειδικευμένα εργαστήρια πληροφορικής σε τεχνολογίες αιχμής όπως συστήματα ERP, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, εργαστήρια Στατιστικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής καθώς και λογιστικών εργαστηρίων που περιλαμβάνουν όλη την γκάμα των απαιτήσεων της αγοράς με προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας διαρκώς αναβαθμιζόμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες που εκάστοτε προστάζει η αγορά εργασίας

Συνεργάζεται διεθνώς με μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS.

Έχει ενταχθεί αρμονικότατα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα της Πάτρας με τους υψηλά καταρτισμένους αποφοίτους του.

Ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών μας προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Με βάση το σχέδιο ΑΘΗΝΑ οι μελλοντικοί σπουδαστές του Τμήματος από την Αχαΐα θα πρέπει να εγκατασταθούν στο Μεσολόγγι για τις σπουδές τους.

Τονίζουμε πως η μεταφορά του Τμήματος στο Μεσολόγγι και η συγχώνευσή του με το εκεί Τμήμα Λογιστικής στερείται τεκμηρίωσης, είναι αντιδεοντολογική και αντιακαδημαϊκή και κοινωνικά επιζήμια.

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας με τα προτεινόμενα του σχεδίου για το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας και ζητούμε αυτό να μην εφαρμοστεί. Ζητούμε επίσης να μην διαγραφούν οι κόποι μας και η πολύχρονη προσπάθειά μας ως εκπαιδευτικοί του Τμήματος Λογιστικής. Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας αξίζει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί.

-Η λογιστική ορίζεται συχνά ως η γλώσσα των επιχειρήσεων. Η εκμάθηση της λογιστικής είναι αναγκαίο προαπαιτούμενο για επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία, το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση και γενικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

-Το τμήμα λογιστικής παρέχει τη μαθησιακή εμπειρία που δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συναντά τις ανάγκες των μελλοντικών λογιστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα και παρέχει τη βάση για ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική επαγγελματική αποκατάσταση.

-Το Τμήμα Λογιστικής προσφέρει σύγχρονες και καλά εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια που εξυπηρετούν με τον βέλτιστο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του.

-Η μάθηση λαμβάνει χώρα δια μέσου διαλέξεων, πρακτικών εφαρμογών, εργαστηρίων, φροντιστηριακών ασκήσεων και πρακτικής εξάσκησης στους χώρους παραγωγής και παρέχεται από εκπαιδευτικό προσωπικό με υψηλά προσόντα.

-Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά την διάρκεια του 8ου εξαμήνου οι σπουδαστές κάνουν πρακτική εξάσκηση σε Λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, λογιστικά γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες. Στο τέλος του 8ου εξαμήνου πρέπει να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία η οποία καθοδηγείται από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Πάτρα: "Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας αξίζει να ενισχυθεί και όχι να καταργηθεί"

xespao

Tags: , , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: