Νέα συζήτηση για το φορολογικό

Από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Νέα συζήτηση για το φορολογικό
Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι είναι επιβεβλημένο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που απορρέουν από τον κατακερματισμό της φορολογίας επί της ακίνητης περιουσίας και να προχωρήσουμε σε εξορθολογισμό της φορολογίας ακινήτων. Η φορολόγηση πρέπει να γίνεται με έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από δικαιότερη κατανομή μεταξύ των υπόχρεων.

Ο νέος φόρος πρέπει να:

(α) Είναι προοδευτικός σε ό,τι αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των Φυσικών Προσώπων. Προτείνουμε την θέσπιση ενός αφορολόγητου κατ” άτομο και οι φορολογικοί συντελεστές να αυξάνονται όσο αυξάνεται η φορολογητέα ύλη. Έτσι, με το φόρο αυτό να συμμετέχουν στα βάρη περισσότερο οι πιο εύπορες ομάδες του πληθυσμού.

(β) Διασφαλίζει τον εξορθολογισμό στη φορολόγηση των Νομικών Προσώπων λαμβάνοντας υπόψη το είδος χρήσης κάθε ακινήτου. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται όλα τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα.

Ειδικότερα προτείνεται:

1) Φυσικά Πρόσωπα:
Kαθιέρωση αφορολόγητου στις 50 χιλ . Θέσπιση προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με 8 έως 10 φορολογικούς συντελεστές από 1 τοις χιλίοις μετά τις 50.000 και ανώτερος συντελεστής 2% για αντικειμενικές αξίες από 3 εκ και πάνω.

2) Νομικά πρόσωπα.
Θέσπιση 4 συντελεστών:

Α) Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα 2 τοις χιλίοις.
Β) Για ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 1 τοις χιλίοις.
Γ) ιδιοχρησιμοποιούμενων οικοπέδων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 6 τοις χιλίοις.
Δ) Μη κερδοσκοπικού 3 τοις χιλίοις (Λατρευτικοί, πολιτιστικοί χώροι εξαιρούνται).
Ε) Αξία ακινήτων που εκμισθώνονται: 6 τοις χιλίοις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 3 τοις χιλίοις μη κερδοσκοπικού.

3) Αγροτεμάχια.

Προτείνουμε τη διάκριση στους κατ” επάγγελμα αγρότες (περίπου 250 χιλ) και στους μη (περίπου 500 χιλ). Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι η φορολόγηση των αγροτεμαχίων να γίνεται στη βάση ενός συστήματος αντικειμενικών αξιών με πρόβλεψη για αφορολόγητο με βάση έκταση και αξία.

Για την περίπτωση που οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν έγκαιρα τις αντικειμενικές αξίες των αγροτεμαχίων – παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης γίνονται από την προηγούμενη χρονιά – τότε για την μεταβατική περίοδο του 2014 μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση της φορολόγησης κατά στρέμμα αλλά όχι με ενιαίο ποσό όπως πρότεινε το Υπουργείο Οικονομικών.

Προτείνουμε να γίνει διάκριση με βάση κριτήρια για τα αγροτεμάχια όπως για παράδειγμα αν είναι καλλιεργήσιμα (αρδεύσιμα η μη, κοντά σε εθνικές οδούς η όχι, παραθαλάσσια η μη, χρησιμοποιούνται για μονοετή καλλιέργεια η πολυετή, πεδινά, ημιορεινά η ορεινά) η μη καλλιεργήσιμα (βοσκότοποι, δασικά).

Προτάσεις με κοινωνικά κριτήρια

1) Για όσους έχουν πάρει πρώτης κατοικίας μέχρι 100τ.μ. και μέχρι 150 χιλ. αντικειμενική, να μειώνεται ο φόρος που προκύπτει από το ακίνητο αυτό.
2) Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για ΑΜΕΑ και πρόσωπα που τους επιβαρύνουν με αναπηρία 67-80%.
3) Όποιος είναι για 2 εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ να υπάρχει μείωση στο φόρο που προκύπτει για περιουσία μέχρι 200 χιλ. αντικειμενική.

Tags: , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: