Μέσα σε 14 μέρες άλλαξε η υπουργική απόφαση για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Ενώ ήταν ακόμη νωπό το μελάνι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Δικαιοσύνης, δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νέα απόφαση με την οποία τροποποιεί την απόφαση της 30ης Μαΐου

Η κυβερνητική επιπολαιότητα, προχειρότητα και ανευθυνότητα στον τομέα της νομοθέτησης και όχι μόνο δεν έχει όρια.           Μέσα σε 14 μέρες ο υπουργός Δικαιοσύνης με νέα απόφασή του, επέφερε τροποποιήσεις και προσθήκες στον τρόπο διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν.          Με την δεύτερη αυτή τροποποιητική απόφαση καθορίζεται παράλληλα, το ύψος του τέλους χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που ανέρχεται από 100 και 350 ανά πλειστηριασμό.          Ειδικότερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄, φύλλο 1884) ο κ. Κοντονής στις 30 Μαΐου 2017  δημοσιεύει την  υπ΄  αριθμ.   41756οικ./2017 απόφασή του για την «διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».          Ενώ ήταν ακόμη νωπό το μελάνι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ακριβώς 14 μέρες μετά, δηλαδή στις 13 Ιουνίου 2017, ο υπουργός Δικαιοσύνης, δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β΄,  φύλλο 2030) την υπ΄ αριθμ. 46904 οικ./2017 απόφασή του με την οποία τροποποιεί την προγενέστερη απόφασή του (41756 οικ./2017).          Συγκεκριμένα, η νέα υπουργική απόφαση τροποποιεί το άρθρο 8 τςη παλαιότερης ως εξής:                  «Άρθρο 1           Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη «Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων» τροποποιείται ως εξής:          «2. Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό επιλέγει στην οικεία ιστοσελίδα τον κωδικό αριθμό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που τον ενδιαφέρει και αποδεχόμενος τους «Όρους Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού» του κινητού – ακινήτου, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 ΚΠολΔ, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού.          Η κατάθεση της εγγύησης, του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού».          Παράλληλα, η νέα τροποποιητική απόφαση για το τέλος χρήσης αναφέρει:          «Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ καιβ) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.             Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.          Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.

 Άρθρο 2Έναρξη ισχύοςΗ παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017Ο ΥπουργόςΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΟΝΤΟΝΗΣ».

Πηγή: protothema.gr

ellada

Tags: , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: