Η Ευρώπη λατρεύει το Wi-Fi: νέα μελέτη συνιστά τη διάθεση μεγαλύτερου ραδιοφάσματος (Δελτίο Τύπου)

Η Ευρώπη λατρεύει το Wi Fi: νέα μελέτη συνιστά τη διάθεση μεγαλύτερου ραδιοφάσματος (Δελτίο Τύπου)

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση ασύρματου διαδικτύου (Wi-Fi) και η τάση αυτή πρόκειται συνεχιστεί. 

Το 2012, το 71% του συνόλου της ασύρματης κυκλοφορίας δεδομένων στην ΕΕ έγινε με έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες που χρησιμοποιούν Wi-Fi, ποσοστό που ενδέχεται να αυξηθεί σε 78% έως το 2016. 


Τα εντυπωσιακά αυτά αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πώς το χαμηλότερο για τους καταναλωτές από τη χρήση ζωνών ασύρματης πρόσβασης αλλάζει τις συνήθειες, και προτείνεται η διάθεση επιπλέον ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ για την ικανοποίηση της αυτής της αυξανόμενης ζήτησης.


Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε: «Το Wi-Fi είναι μια τεράστια επιτυχία, καθώς όλοι όσοι το χρησιμοποιούν βγαίνουν κερδισμένοι. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στη διάδοση της χρήσης Wi-Fi μέσω επιπλέον ραδιοφάσματος και πιο ευέλικτων κανονιστικών ρυθμίσεων.»


Ενώ τα δίκτυα 3 g/4g είναι απαραίτητα για μια γνήσια κινητή επικοινωνία, η αγορά δικαιωμάτων ραδιοφάσματος που είναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτών των δικτύων παραμένει ακριβή. Οι καταναλωτές καταβάλλουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για να χρησιμοποιούν τα δίκτυα 3 g/4g (π.χ. κατά την περιαγωγή), ενώ τα δίκτυα είναι ήδη κορεσμένα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, εξαιτίας της περιορισμένης εκχώρησης ραδιοφάσματος.


«Συστήματα κοινής χρήσης του δικτύου Wi-Fi με άλλους αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορούμε χρησιμοποιήσουμε από κοινού τους πόρους που διαθέτουμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο διαδίκτυο για όλους. Όλοι στην Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση κάνουν χρήση του διαδικτύου όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι ή το γραφείο τους, δήλωσε η Νέιλι Κρους.
Με τη συνδυασμένη χρήση Wi-Fi και άλλων υποδομών μικρών κυψελών (που συμπληρώνουν τους παραδοσιακούς σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών μεγάλων κυψελών) μπορεί να αντιμετωπισθεί η συμφόρηση στα δίκτυα 3g/4g, με την παροχή λειτουργίας «οπισθόζευξης» εκτός των εν λόγω δικτύων και παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους τόσο για τους φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τους χρήστες των δικτύων. 


Με την ευρύτερη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να εξοικονομούν δεκάδες δισεκατομμύρια όταν αναβαθμίζουν τα δίκτυα για να καλύψουν τη των πελατών. Οι καταναλωτές θα εξοικονομούν χρησιμοποιώντας Wi-Fi όταν βρίσκονται κοντά σε ζώνη ασύρματης πρόσβασης αντί να πληρώνουν κινητές υπηρεσίες δεδομένων. Χάρη στις μικρές κυψέλες, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επεκταθεί η κάλυψη του δικτύου σε δυσπρόσιτους τόπους, όπως στο εσωτερικό μεγάλων κτιρίων.

Η μελέτη προτείνει
  1. να καταστεί ευρέως διαθέσιμο ραδιοφάσμα από 5150 MHz έως 5925 MHz για ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi Fi)
  2. να συνεχιστεί η διάθεση των ζωνών συχνοτήτων 2.6 GHz και 3.5 GHz για χρήση στην κινητή τηλεφωνία και να εξεταστεί η δυνατότητα για μελλοντικές αδειοδοτήσεις 3.5 GHz και άλλες πιθανές νέες αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων κινητών επικοινωνιών και
  3. να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται η εγκατάσταση δικτύων και υπηρεσιών αποφόρτωσης σε δημόσιους χώρους.
Ιστορικό
Το Wi-Fi χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον στο σπίτι και στο γραφείο και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών με μία μόνο συνδρομή στο διαδίκτυο. Η χρήση Wi-Fi αυξάνεται ταχέως σε δημόσιους χώρους, όπως τα καφενεία και οι κόμβοι δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και από φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων που επιδιώκουν να αποσυμφορήσουν τα κορεσμένα δίκτυα 3G. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ετήσια αύξηση της ζήτησης για κυκλοφορία δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κατά 66%, που προβλέπεται για την περίοδο 2012-2017.
Οι μικρές κυψέλες είναι κόμβοι ραδιοπρόσβασης χαμηλής ισχύος που υποστηρίζουν τις μεγάλες κυψέλες και για εμάς σημαίνουν σήμερα σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας ή κεραίες. Οι μικρές κυψέλες θα αποτελούν όλο και περισσότερο καθοριστικής σημασίας τμήμα όλων των κινητών δικτύων. Τα δίκτυα 4G / LTE θα τείνουν να λειτουργούν ως ένα δίκτυο στρωμάτων μικρών κυψελών (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμβέλεια 10 μέτρων έως 2 χιλιομέτρων) και μεγάλων κυψελών (σε εμβέλεια δεκάδων χιλιομέτρων), γεγονός που ενσωματώνει καλύτερα τις μικρές κυψέλες στη λειτουργία του δικτύου σε σύγκριση με τα δίκτυα 3G όπου οι μικρές κυψέλες συμβάλλουν στην περιστασιακή αποφόρτωση της χωρητικότητας.
Για τους σκοπούς της μελέτης, η αποφόρτωση της κυκλοφορίας δεδομένων ορίζεται ως η δρομολόγηση ασύρματων δεδομένων που θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί από κυψελοειδή δίκτυα μεγάλης εμβέλειας μέσω των λεγόμενων «σημείων πρόσβασης σε μικρές περιοχές» (LTE ή Wi-Fi). Τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες θα μπορούν να συνδέονται με τέτοιου είδους εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούν τοπική κάλυψη και μπορούν να λειτουργούν σε συχνότητες προσβάσιμες σε διαφόρους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου.
Μερικά ακόμη πορίσματα της μελέτης:
  1. Οι μικρές κυψέλες Wi-Fi και LTE είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους και δεν υποκαθιστούν η μία την άλλη. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου ραδιοφάσματος και παράλληλα να ελαχιστοποιήσει το κόστος χρησιμοποιώντας κοινή οπισθόζευξη και άλλες εγκαταστάσεις υποδομής.
  2. Οι λύσεις αποφόρτωσης ενδεχομένως καθιστούν δυνατή μια πολύ μεγαλύτερη περαιτέρω χρήση ραδιοφάσματος σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή.
  3. Η χρήση νέου εξοπλισμού Wi-Fi θα επιτρέψει μεγαλύτερες ταχύτητες, με την εγκατάσταση ευρύτερων καναλιών (80 MHz ή 160 MHz).
  4. Οι αυτόματες διαδικασίες ταυτοποίησης για πρόσβαση σε δίκτυα Wi-Fi θα εξαλείψουν σε μεγάλο βαθμό τη μέχρι σήμερα πολυπλοκότητα της χειροκίνητης σύνδεσης με το Wi-Fi, δηλαδή της διαδικασίας σύνδεσης και ταυτοποίησης.
  5. Οι λύσεις που παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα να χρησιμοποιούν από κοινού το εύρος της ζώνης τους μέσω Wi-Fi και μια σειρά από φορείς περιαγωγής καθιστούν τη δημόσια ασύρματη πρόσβαση σε Wi-Fi ευκολότερη και οικονομικά προσιτή για πολλούς χρήστες.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πρόσκληση σε δημόσια συνάντηση εργασίας για συζήτηση των πορισμάτων της μελέτης στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 στην ιστοσελίδα Ασύρματη Ευρώπηστον ιστότοπο του Ψηφιακού θεματολογίου
Ακολουθήστε τη Νέιλι Κρους στο Twitter
Επικοινωνία
Emailcomm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 @RyanHeathEU

Η Ευρώπη λατρεύει το Wi Fi: νέα μελέτη συνιστά τη διάθεση μεγαλύτερου ραδιοφάσματος (Δελτίο Τύπου)

Tags: , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: