ΑΣΕΠ 1Ε/2014: Προσωρινά αποτελέσματα για θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη ΔΕΗ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2014 (ΦΕΚ 17/18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, του φορέα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση αποβλήτων-παραπροϊόντων από Θερμικούς Σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στερεά καύσιμα ” [κωδικός θέσης: 10004].μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς” [κωδικός θέσης: 10005].μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη” [κωδικός θέσης: 10006]μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων” [κωδικός θέσης: 10007] καιμία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική (metabolic engineering)”  [κωδικός θέσης: 10008]

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, κατάταξης  και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το  Σάββατο 23/07/2016 έως και την πάροδο της Δευτέρας  01/08/2016.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: