Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία

Η Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ανακοινώνει στους
παραγωγούς της περιοχής μας τα παρακάτω:

             
Επειδή
ο Μάρτιος είναι ο μήνας που γίνεται κατεξοχήν η εφαρμογή ζιζανιοκτονίας στις
δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει οι καλλιεργητές να έχουν υπόψη τους τα εξής:
 • Να γίνεται
  επιλογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου εγκεκριμένου για την καλλιέργεια που
  θα χρησιμοποιηθεί.
 • Να
  τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος.
 • Κατά την
  εφαρμογή να χρησιμοποιούνται απαραιτήτως γάντια, μάσκα και κατάλληλη
  ενδυμασία.
 • Να μη
  γίνεται ψεκασμός αν αναμένεται ή φυσάει.
 • Το
  ψεκαστικό συγκρότημα να λειτουργεί με την προβλεπόμενη πίεση.
 • Στις
  δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αμπέλια ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να
  είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων με φύλλωμα,
  βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος.
 • Σε
  αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με τέτοιο
  τρόπο, ώστε τα σταγονίδια να μην πάνε στο νερό.
 • Να μην
  επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά
  ξεραθούν.
 • Να
  τοποθετείται στο όριο του αγροτεμαχίου πινακίδα που να ενημερώνει για τον
  ψεκασμό.
 • Να
  επιλέγονται ζιζανιοκτόνα που είναι λιγότερο βλαπτικά στις μέλισσες. Αν το
  ζιζανιοκτόνο ή γενικά οποιοδήποτε γεωργικό φάρμακο που χρησιμοποιείται από
  τους παραγωγούς έχει κάποιο βαθμό τοξικότητας για τις μέλισσες, η εφαρμογή
  του να γίνεται σύμφωνα μα τα προβλεπόμενα στην έγκριση του σκευάσματος. Να
  ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι της περιοχής για τον επικείμενο ψεκασμό. Να
  αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας . Η εφαρμογή των
  ψεκασμών να γίνεται σε ώρες μειωμένης δραστηριότητας των μελισσών.
 • Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι
  αντιμετώπισης ζιζανίων όπως, μηχανική μέθοδος ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα
  όπου αυτό είναι δυνατό και σε περίπτωση επανάληψης ψεκασμού να γίνεται
  εναλλαγή ζιζανιοκτόνου για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των
  ζιζανίων.
                                      Από
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την Ζιζανιοκτονία

Tags: , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: