Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών για συνεπείς οφειλέτες

Κίνητρο για να είναι συνεπείς όσοι χρωστούν στο δημόσιο, με σταδιακή αποδέσμευση από τον λογαριασμό του οφειλέτη πολλαπλάσιου ποσού εκείνου που εξοφλεί ο φορολογούμενος, δίνει νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με βάση την τροπολογία, οφειλέτες προς την εφορία, οι οποίοι θα είναι συνεπείς σε ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών στην οποία θα υπαχθούν (π.χ. ρύθμιση 120 δόσεων, πάγια ρύθμιση 12 δόσεων, εξωδικαστικός συμβιβασμός κλπ) αλλά και στις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις, θα τυγχάνουν αύξησης στο ύψος του ακατάσχετου τραπεζικού τους λογαριασμού που σήμερα είναι στα 1.250 ευρώ ή θα τυγχάνουν μερικής αύξησης του δεσμευμένου τραπεζικού τους λογαριασμού.

Η άρση του δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού η αύξηση του ύψους του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού θα γίνεται με αυτοματοποιημένη μέθοδο και ηλεκτρονικά και σε ύψος ανάλογο με το ποσό που καταβάλουν οι οφειλέτες, για την εξόφληση των χρεών.

Ειδικότερα, η διάταξη όπως κατατέθηκε προβλέπει ότι «το ποσό του περιορισμού της κατάσχεσης υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων των ποσών των τελευταίων μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, που εξοφλήθηκαν εντός του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού, εξαιρουμένων των ρυθμίσεων κατά τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 3869/2010 (Α’ 130), τα άρθρα 1 έως 16 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974, καθώς και με συμφωνία που έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμενα του ν. 3588/2007 (Α’ 153) ή με άλλη διάταξη νόμου, και αναλογούν στον οφειλέτη (πολλαπλασιαστής) επί συντελεστή (πολλαπλασιαστέος) που μπορεί να κλιμακώνεται ανά δόση και είδος ρύθμισης και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) και μεγαλύτερος από τεσσεράμισι (4,5)».

Διευκρινίζεται επίσης, ότι «σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε δηλωθέντα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών, το ποσό περιορισμού που προκύπτει προστίθεται στο όριο του ακατάσχετου των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ αποκλειστικά κατά το μέρος που υπερβαίνει το όριο αυτό και αποκλείεται ο σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μήνα».

oikonomia

Tags:
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: