8 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στην Ασπροβάλτα

 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

(μήνες)

Αριθμός

ατόμων

001

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα

Δήμου Βόλβης

ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών

8

2

002

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα

Δήμου Βόλβης

ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (JCB)

8

1

003

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα

Δήμου Βόλβης

ΔΕ Εισπρακτόρων

8

1

004

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα

Δήμου Βόλβης

ΔΕ Καταμετρητών – Υδρομετρητών

6

2

005

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

Ασπροβάλτα

Δήμου Βόλβης

ΥΕ Βοηθών – Εργατών-τριών Γενικών καθηκόντων

8

2

Λεπτομέρειες για την ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Eπισυναπτόμενα αρχεία :Διαθέσιμα αρχείαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η-Υ 22-01-2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 23-1-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-16 ΔΕΥΑ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΟΧ 3 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πηγή: dikaiologitika.gr

ergasia

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: