Μειωμένη η παραγωγή ιχθυοτροφών το 2013

Μειωμένη η παραγωγή ιχθυοτροφών το 2013

Τα προβλήματα ρευστότητας και αδυναμίας άντλησης τραπεζικών κεφαλαίων, που αντιμετωπίζει ο ιχθυοκαλλιεργητικός τομέας, οδηγούν πλέον…
όπως είναι φυσικό, σε μείωση της εγχώριας παραγωγής ιχθυοτροφών, αφού μειώνεται η παραγωγή των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Ο όγκος της παραγωγής ιχθυοτροφών εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος εφέτος σε περίπου 250.000 τόνους, από σχεδόν 270.000 τόνους που ήταν το 2012.

Η ελληνική βιομηχανία ιχθυοτροφών, προϊόντων με εξειδικευμένη τεχνολογία με σκοπό την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους, ανάλογα με το είδος του ψαριού και τη φάση της εκτροφής του, αναπτύχθηκε δυναμικά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, παράλληλα με την ιχθυοκαλλιεργητική βιομηχανία.

Το 2012 εμφάνισε, ως σύνολο, βελτιωμένη τελική κερδοφορία, αλλά και αύξηση των πωλήσεων, καθώς ανατίμησε τα προϊόντα της, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και κατά 15%, λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών σειράς πρώτων υλών.

Ωστόσο, η λειτουργική κερδοφορία της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε απόλυτες τιμές παρουσίασε μικρή κάμψη, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων και του ενεργητικού μειώθηκε περισσότερο.

Επίσης, οι συνολικές, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, αν και μειώθηκαν κατά 1,3%. Τα βελτιωμένα καθαρά αποτελέσματά τους οφείλονται σε μείωση των αποσβέσεων κατά 20% περίπου.

Συγκεκριμένα, τα αθροιστικά έσοδα των πέντε μεγαλύτερων, αυτοτελών επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφών ανήλθαν το 2012 σε 173,3 εκατ. , έναντι 166,4 εκατ. το 2011. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 4% σε ποσοστό και κατά 6,9 εκατ. σε , προφανώς λόγω της ανόδου των τιμών των προϊόντων.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 5%, σε 22,5 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 21,2 εκατ. ευρώ, καθώς το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε (13%, από 12,7% το 2011).

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ (10,1% των πωλήσεων), από 17,6 εκατ. ευρώ (10,6% των πωλήσεων) το 2011.

Μειώθηκαν οριακά, συνεπώς, περίπου κατά 0,4% σε ποσοστό και κατά 0,08 εκατ. ευρώ σε αξία, καθώς η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου αντισταθμίστηκε από τις αυξημένες δαπάνες εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας.

Παράλληλα, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 14,3 εκατ. ευρώ (8,2% των πωλήσεων), από 13,5 εκατ. ευρώ (8,1% των πωλήσεων) το 2011, αυξημένα κατά 6% (+0,8 εκατ. ευρώ), καθώς μειώθηκαν κατά 20,1% οι αποσβέσεις (-0,9 εκατ. ευρώ).

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των πέντε επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή ιχθυοτροφών, ήταν κέρδη ύψους 5,8 εκατ. ευρώ περίπου (3,4% των πωλήσεων), έναντι αντίστοιχων κερδών 5,2 εκατ. ευρώ (3,1% των πωλήσεων) το 2011, αυξημένα κατά 13%.

Μετά την πρόβλεψη για τους φόρους της χρήσης τα αθροιστικά καθαρά κέρδη τους είναι ύψους 4,2 εκατ. ευρώ το 2012 (2,4% των πωλήσεων), έναντι 3,75 εκατ. ευρώ το 2011 (2,3% των πωλήσεων), επίσης αυξημένα κατά 13%.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των εν λόγω επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή ζωοτροφών για τον κτηνοτροφικό και τον πτηνοτροφικό τομέα.

Στις επιχειρήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή ιχθυοτροφών, αλλά είτε έχουν διαφορετικό βασικό αντικείμενο είτε αναθέτουν σε τρίτους την παραγωγή.

Μειωμένη η παραγωγή ιχθυοτροφών το 2013 Μειωμένη η παραγωγή ιχθυοτροφών το 2013

Μειωμένη η παραγωγή ιχθυοτροφών το 2013

Tags: , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: