Η επιδημία της ευλογιάς στην Περιφέρεια ΑΜΘ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη . Οδηγίες από την Περιφέρεια

Η επιδημία της ευλογιάς στην Περιφέρεια ΑΜΘ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη . Οδηγίες από την Περιφέρεια
Σχετικά με την εξέλιξη της Ευλογιάς στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Δνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ θα ήθελε να ενημερώσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής μας για τα εξής:
τα κρούσματα Ευλογιάς των προβάτων στο Βόρειο έχουν πολλαπλασιαστεί,
επιβεβαιώθηκαν κρούσματα στο Νότιο Έβρο και έχουμε υπόνοια για νέα


Επιβεβαιώθηκαν νέα κρούσματα και στην Π.Ε Ξάνθης,
Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι  η επιδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
Με αφορμή επίσης το γεγονός ότι η Τουρκία επιτρέπει εκ νέου τις εισαγωγές αιγοπροβάτων και προϊόντων τους από την (εξαιρούνται  βέβαια οι περιοχές με κρούσματα Ευλογιάς των προβάτων) και με την προϋπόθεση ότι τα ζώα θα μεταφερθούν στην Τουρκία ακτοπλοϊκώς, παρατηρείται το φαινόμενο Τούρκοι έμποροι να περιφέρονται σε αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των Περιφερειακών μας Ενοτήτων,  χωρίς καμία έγκριση των Κτηνιατρικών Αρχών,  σε αναζήτηση ζώων και προϊόντων προς εξαγωγή .
Η περιφορά των εμπόρων στις εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, κατά όλων των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί με τις αποφάσεις των Προϊσταμένων των ΔΑΟΚ , συνιστά τεράστιο κίνδυνο για μια ανεξέλεγκτη και άνευ προηγουμένου διασπορά της Ευλογιάς των προβάτων στα κοπάδια της Περιφέρειας ή ακόμα και άλλων περιοχών, με καταστροφικές συνέπειες για το κτηνοτροφικό κεφάλαιο  και την της ΠΑΜΘ αλλά και της χώρας  γενικότερα.
 Ως εκ τούτου οι  κτηνοτρόφοι αλλά και όλοι εμπλεκόμενοι πρέπει  να έχουν υπόψη τους τα εξής:
Απαγορεύεται η εξαγωγή ζώντων ζώων , ζωοτροφών, υλικών και κάθε μέσου που θα μπορούσε να μεταφέρει τον ιό της Ευλογιάς
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  κάθε επίσκεψη σε εκτροφές αιγοπροβάτων εμπόρων(από Τουρκία ή Ελλάδα) ή προσώπων που δεν έχουν καμία σχέση με την εκτροφή
Εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται όλα τα περιοριστικά μέτρα, που θεσπίστηκαν με αφορμή της εκδήλωσης της επιζωοτίας και που εν δυνάμει μπορούν να μεταφέρουν την νόσο, μέχρι να εκδοθεί απόφαση κατάργησή τους από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές  Αρχές
Τα αιγοπρόβατα στις ζώνες προστασίας  πρέπει να παραμείνουν κλειστά μέσα στις σταβλικές εγκαταστάσεις μέχρι νεωτέρας 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανάλογες παραβάσεις, στους παραβάτες  θα επιβάλλονται  διοικητικές  κυρώσεις(υψηλότατα χρηματικά πρόστιμα) καθώς και ποινικές  διώξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, από το οποίο προβλέπεται φυλάκισης από 6 μήνες έως και 3  
Σαν Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας πιστεύουμε όμως πως τα κατασταλτικά μέτρα(διώξεις και πρόστιμα) είναι   τα τελευταία που πρέπει να χρησιμοποιούμε και πως  η  συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων και Κτηνιατρικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της οικονομίας του τόπου.
26.10.2013
Από τη

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Tags: , , , , , , , , , , ,
  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: