Από συμβούλιο οι υπάλληλοι για τη διαθεσιμότητα…

Από συμβούλιο οι υπάλληλοι για τη διαθεσιμότητα...

Τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκροτείται στο υπουργείο Οικονομικών για την αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και την κατάρτιση βαθμολογικών πινάκων κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, με την λειτουργική…
διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τόσο για την θέση τους σε διαθεσιμότητα όσο και για την μετάταξη ή μεταφορά τους σε φορείς του Δημοσίου.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Ειδικότερα, το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Οικονομικών, συγκροτείται από τον πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής:

- Ένα μέλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή, επίσης, μέλος του ΑΣΕΠ.

- Τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης της γενικής γραμματείας δημοσίων εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή, τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης διοίκησης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ της γενικής γραμματείας δημοσιονομικής πολιτικής.

- Έναν προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών ως μέλος, με αναπληρωτή του, άλλον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης του ίδιου υπουργείου.

Σημειώνεται ότι η θητεία του συμβουλίου είναι τετραετής και μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη χρόνια, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

  

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ: